Vårt miljöarbete

100 % fossilfria transporter

Så gör vi vår produktion transportsmart.

Varje dag, året runt, hämtar vi mjölk på gårdarna, kör den till mejeriet och sedan vidare ut till butiker, storkök och restauranger. Att våra gårdar ligger tätt bidrar till att vi kan ha effektiva transporter av mjölk till mejeriet. Trots detta blir det många mil på vägarna. Därför arbetar vi ständigt med att minimera körsträckorna och drivmedelsförbrukningen.

Ett sätt att minimera transporterna är att ha en genomtänkt geografisk placering av mejerierna. Därför är mejerierna för dryckesmjölk placerade i närheten av stora befolkningsområden medan de mejerier som tillverkar ost ligger nära områden där det produceras mest mjölk. På så sätt uppnår vi en så transportsmart produktion som möjligt.

Vi strävar också efter att ha så moderna bilar som möjligt eftersom de ger lägre utsläpp. Våra chaufförer utbildas i bränslesnål körning och sedan den 1 maj 2018 är alla våra egna transporter 100 % fossilfria. Att köra fullastade bilar är förstås också viktigt. Läs mer om hur vi arbetar med transporter inom ramen för miljöstrategin och i vår ansvarsrapport (eng).