Ekoeffekten

Pollinering

Bin som står till tjänst – ekosystemtjänst

Pollinering är en viktig så kallad ekosystemtjänst. Med ekosystemtjänster menas de tjänster som naturens ekosystem ger till människan och som är viktiga för oss. När det gäller pollinering är det alltså viktigt att bin fortsätter att pollinera växter så att vi kan odla sånt som vi och djur kan äta.

Pollinering

I blommor finns det ståndare och pistiller som sitter i mitten av blomman. När ett bi suger blommans söta nektar fastnar det ett slags frömjöl från blommans ståndare i biets små hårstrån. När biet sedan flyger vidare till nästa blomma lossnar lite frömjöl och hamnar då i nästa blommas pistill. Det är det som kallas för pollinering. Och det är på det sättet som nya blommor blir till.