Allergitest och test för intolerans

Allergitest och test för intolerans

Så vet du om du är allergisk eller intolerant

Tror du att du är allergisk, överkänslig eller intolerant mot något, men är osäker på vad? Då kan det vara en bra idé att göra ett allergitest på exempelvis vårdcentralen.

Det finns flera olika allergier för laktosintoleranta.

De vanligaste sätten att göra ett allergitest är pricktest, blodprov eller det som kallas för födoämnesprovokation. I ett pricktest testar man den allergiska reaktionen i huden. En liten droppe av den misstänkta allergenen droppas på huden, därefter rispar en sjuksköterska försiktigt i huden på samma ställe. Om huden blir svullen, röd eller börjar klia kan man anta att du är allergisk mot just det ämnet. Ett blodprov visar i sin tur om det finns ett ökat antal allergiantikroppar i blodet. Antikropparna är de som sätter igång den allergiska reaktionen. Det kan ta ett par veckor innan du får tillbaka svaret på blodprovet.

Allergitest för mat

Vid en förmodad matallergi kan man också få gå igenom en så kallad födoämnesprovokation, det vill säga ett allergitest för mat. Det inleds med att du får äta mycket små doser av det misstänkta livsmedlet. Om du inte reagerar så ökas dosen gradvis. En undersökning kan ta några timmar och lindriga allergiska besvär kan uppstå.

Så testar man för laktosintolerans

För att undersöka om du är laktosintolerant, kan du enkelt prova att själv under ett par veckor ta bort laktos. Om du därefter mår betydligt bättre är du troligtvis laktosintolerant eller känslig. Det vanligaste sättet att göra ett test för laktosintolerans är annars ett blodprov för gentest. Då påvisas om du har arvsanlag för att utveckla laktosintolerans. Vid ett positivt test – och samtidiga symtom som gaser, bubbel i magen, knip och diarré – är sannolikheten stor att du är laktosintolerant. Men det är inte alltid den här typen av test fungerar – då kan istället en så kallad laktosbelastning göras. Den går ut på att du får dricka en lösning som innehåller laktos och därefter lämna blodprov eller göra ett utandningstest.

Så testar man för IBS

IBS eller Irritable Bowel Syndrome, är en annan vanlig magåkomma som kan ge symtom som gaser i magen, uppblåsthet, förstoppning, diarré – eller allt samtidigt. Det finns inget test som påvisar IBS, utan diagnosen sätts genom att man utesluter bland annat celiaki, det vill säga glutenintolerans, samt laktosintolerans. Därefter är den bästa behandlingen FODMAP, en kostbehandling som hjälper 75 procent av alla med IBS. Behandlingen går ut på att eliminera svårsmälta kolhydrater ur kosten och därefter gradvis återinföra dessa en och en, för att på så sätt förstå vilka livsmedel man reagerar på.