Glutenintolerans

Glutenintolerans

Glutenintolerans – en livslång diagnos

Att vara glutenintolerant betyder att man inte tål proteinet gluten som finns i vete, korn och råg. Den som är intolerant och får i sig gluten får en inflammation i tunntarmens slemhinna. En av konsekvenserna när tunntarmens slemhinna inflamerats är att tarmen får svårare att ta upp viktiga näringsämnen.

Diagnosen celiaki eller glutenintolerans som sjukdomen heter, ska ställas av en läkare. Diagnosen baseras då på en samlad bedömning utifrån symptom, blodprovssvar och provsvar från en eventuell tarmbiopsi, där vävnad från tunntarmens slemhinna analyseras. Tänk på att det är mycket viktigt att man inte utesluter gluten ur kosten innan blodprov eller biopsi, eftersom resultatet då kan bli missvisande.

Cirka 1–2 procent av befolkningen lider av glutenintolerans och symptomen varierar mellan olika personer. Glutenintolerans är en livslång diagnos där man behöver äta en strikt glutenfri kost för att inte skada tarmen.

Vill du veta mer?