• Artiklar
  • Tända grillen – så gör du
Grillskola

Tända grillen – så gör du

Tända grillen – så gör du

Du har äntligen köpt en grill och drömmer om allt gott du ska grilla i sommar. Men hur gör man egentligen? Här guidar vi dig till hur du förbereder inför grillkvällen och hur du tänder grillen när det är dags.

Förberedelser

När grillen väl är på plats finns det några saker att tänka på innan det är dags att tända grillen.

Bränsle

Skillnaderna mellan olika bränsle är kanske inte så avgörande som man kan tro. Det mesta av grillaromerna kommer antingen själva strålningsvärmen, från råvarornas avdroppning som ger os – samt av spån som man tillsatt.

Briketter

Briketter är enhetliga i formen och ger jämn och fin värme. De brukar hålla en temperatur på cirka 175 grader under nästan hela förbränningen och lämpliga om man ska långrilla flera timmar. Nackdelar är att de är lite svårare att antända än kol, och det kan dröja innan de når hög temperatur. Briketter ger mer aska än kol.

Grillkol

Kol är ojämnare i sin värmekurva men ger snabbare en bra glöd. Olika kol ger olika arom, och det blir bättre om man köper ett av hög kvalitet. Det vill säga ett som inte i förväg brunnit ut lika mycket och där aromrika träslag använts. Det ska helst ekologiskt framställt.

Gasol

Gasol är förutsägbart, effektivt, ger mindre os och tänds på sekunden. Dock blir det inte lika aromatiskt som när använder ved eller högkvalitativt kol som doftar när det förbränns. Men mellan gasol, briketter eller vanligt kol är aromskillnaderna obetydliga.

Dags att tända grillen

grilla-kott-1000x514.jpg

Snart kan du lägga maten på grillen

Så! Stunden du sett fram emot nästan lika mycket som till själva förtäringen. På med förklädet – det är dags att grilla.

Fylla grillen

De flesta grillar ska fyllas med ett lager av kol, briketter eller ved. En klotgrill ska fyllas till ungefär en fjärdedel. Det är bättre att lägga på för mycket bränsle än för lite. Att det glöder för länge är bättre än att värmen inte räcker till. Det går dock att fylla på under eldning, men risken är att temperaturen blir ojämn och att flammor från det nya bränslet bränner maten. Att fylla på efter hand fungerar bättre om man grillar med indirekt värme.

För att kol eller briketter ska brinna bra i början kan man lägga dem i en hög eller pyramid där man vill att det ska finnas kol. När glöd har uppstått plattar man ut högen igen.

För det mesta är det klokt låta en del av grillens botten vara tom på bränsle. Det kan vara grillens ytterkanter, ena halvan eller en rundel i mitten. Värmen på den kolfria sidan blir lägre och där kan man grill på indirekt värme.

Tända grillen

Braständare, tändblock, tändrör, tändpapper, elektrisk grilltändare och tidningspapper är bra hjälpmedel när man ska få fyr på sitt bränsle. Tändvätska bör av miljöskäl undvikas. Mat tar dock sällan smak av tändvätska eftersom den brinner upp innan maten läggs på, detta förutsatt att tändvätskan inte stänks på under själva grillningen.

OBS! Använd aldrig T-röd eller liknande produkter vid grillning. Det kan vara direkt livsfarligt eftersom vätskan brinner så kraftigt.

Låt kol, briketter eller ved brinna tills det blir askgrått. Sätt sedan på locket och låt spjällen vara öppna i botten och på locket. Ju större glipa på det övre spjället, desto högre värme.