Publicerad: 11 april 2019

Ny bägare & design för KESO® cottage cheese

Ny bägare & design för KESO® cottage cheese

Nu får KESO® en pappersbägare med 60 % lägre klimatpåverkan än tidigare plastbägare. Samtidigt passar vi även på att uppdatera designen. Samma goda KESO® men med en ny utsida. Ett självklart val för alla som bryr sig om klimatet.

Bägaren är en kartongförpackning av FSC-märkt pappersfiber från nordisk skog. Insidan är plastförstärkt för att hålla förpackningen tät och stabil.

Den nya bägaren har en mycket större andel material från förnybar råvara. Det gör att klimatpåverkan mätt i CO2-ekvivalenter är ca 60 % lägre för den nya bägaren jämfört med den gamla. Vi uppskattar att den nya pappersbägaren leder till minskade utsläpp om 560 ton växthusgaser per år. Detta motsvarar ungefär lika mycket som 17 miljoner plastkassar ger upphov till eller om cirka 200 mellanstora personbilar skulle försvinna från de svenska vägarna.

Först ut är alla varianter av KESO® 250 g. Näst på tur är KESO® 500 g som går över till pappersbägare under våren 2020.

keso-design-2019.png

På vilket sätt är den nya bägaren mer klimatvänlig än den gamla?

Den nya bägaren har en mycket större andel material från förnybar råvara. Det gör att klimatpåverkan mätt i CO2-ekvivalenter är ca 60% lägre för den nya bägaren jämfört med den gamla bägaren.

Hur mycket bättre är den nya bägaren?

Genom att byta till de nya bägarna för hela vårt naturella KESO®-sortiment minskar vi koldioxidutsläppen med 560 ton/år, från ca 888 ton CO2 till ca 324 ton, motsvarande en minskning med hela 63 %.

Hur mycket motsvarar minskningen?

560 ton koldioxidekvivalenter motsvarar: En bärkasse på 20 lit har ett klimatavtryck på ca 33 g CO2e. Vår minskning om 560 ton motsvarar ca 17 miljoner bärkassar i plast (polyeten) En mellanstor bil släpper i snitt ut ca 2,8 ton CO2e per år. Vår minskning om 560 ton motsvarar därför att ta bort cirka 200 bilar från de svenska vägarna (om varje bil kör ca 1500 mil/år).

FSC – inte vilket trä som helst

FSC står för Forest Stewardship Council och betyder att kartongen är tillverkad av trä från ansvarsfullt skogsbruk, med hänsyn till naturvärden och skogens återväxt.

Sortering och återvinning

Bägaren sorterar du som pappersförpackning. Den består till största del av förnybar pappersfiber som kan materialåtervinnas.

Oblatet (folien i toppen) sorterar du som metall. Det består av aluminium som även den kan materialåtervinnas. I ett nästa steg kommer vi byta ut aliminiumoblatet mot ett oblat som minskar klimatpåverkan ytterligare.

Locket sorterar du som plastförpackning. Det består polystyren som endast energiåtervinns. Därför jobbar vi på att byta ut det mot ett lock i PET som kan materialåtervinnas.