• Artiklar
  • Här gör de el – av koblaja
Hållbarhet

Här gör de el – av koblaja

Här gör de el – av koblaja Henrik Stenström ansvarar för verksamheten på Berte gård, där 250 kor förser Arla med mjölk.

En egen biogasanläggning omvandlar kornas gödsel till el. En anlagd våtmark bidrar till biologisk mångfald och energi från mjölkkylningen används till att värma upp vatten. På Berte gård lyfter bönderna miljötänket till nästa nivå. – Det är ett ansvar vi har, både mot natur och konsument, att sträva mot att hela tiden bli ännu bättre, säger Arlabonden Henrik Stenström.

Henrik Stenström ansvarar för verksamheten på Berte gård strax utanför Slöinge i Halland, där 250 kor förser Arla med mjölk. Tanken om hållbarhet har varit en viktig del av verksamheten länge, och de senaste åren har gården lagt in en extra växel i arbetet för en bättre miljö.

– Vi jobbar med miljöfrågan löpande, det är ingenting man blir färdig med. Vi frågar oss hela tiden vilka möjligheter vi har efter de förutsättningar som finns just nu, säger Henrik Stenström.

Egen bioglasanläggning

Hösten 2016 byggdes en biogasanläggning på gården. Biogas är en fossilfri energikälla som kan användas till produktion av värme och el eller som fordonsgas, och är ett effektivt sätt att ta hand om restprodukter från bland annat jordbruket och hushållen.

I anläggningen på Berte gård omvandlas nu kornas gödsel till biogas, som i sin tur gör mjölkproduktionen självförsörjande på el.

– Det är ett väldigt smart sätt att ta vara på den gödsel som redan finns. Dessutom blir restavfallet en gödsel som är bättre och mer lättillgänglig för växterna, och den sprider vi sedan på åkrarna, säger Henrik Stenström.

Netto noll klimatavtryck innan 2045

Arlas övergripande klimatmål är att nå netto noll klimatavtryck senast 2045. Det betyder att utsläpp av växthusgaser balanseras med insatser för att binda eller motverka utsläpp av koldioxid i motsvarande mängd.

Eftersom merparten av Arlas klimatpåverkan kommer från själva mjölkproduktionen, har Arla lanserat ett klimatberäkningsprogram som gör det möjligt för bönderna att se var på gården de största utsläppen sker. Informationen sparas i vad som kommer att bli en av världens största klimatdatabaser, och som gör det möjligt att dra lärdomar för utvecklingen av en ännu mer hållbar mjölkproduktion.

Mer läsning

Bästa vädret om en ko får välja Arlabonden om kornas unika personligheter: "En del sticker ut mer än andra"