En grönare ekoförpackning

En grönare ekoförpackning Säg hej till vår grönaste förpackning!

Du som väljer ekologiskt är förmodligen mån om att både innehållet i det du köper ska vara tillverkat på ett bra sätt för klimatet och miljön – liksom förpackningen. Det har vi tagit fasta på.

24-procent-lagre-klimatpaverkan-1500x679.png

24 procent lägre klimatpåverkan

Vi låter våra ekologiska förpackningar gå i första ledet när vi successivt genomför förbättringar. Nu har vi tagit ytterligare ett steg mot en förpackning som är ännu bättre för klimatet och miljön. Genom att ta bort ett materialskikt har den nya ekokartongen 24 procent lägre klimatpåverkan, jämfört med den tidigare kartongen som ekoprodukterna förpackades i (enligt en undersökning utförd av Elopak 2016). Att den nya förpackningen är brun beror just på att ett skikt av vit lera är borttaget.

3 % lättare

Tack vare att ett materialskikt är borttaget har förpackningens vikt minskat med 3 procent. Det kan verka lite, men med den stora mängd produkter vi tillverkar får det stor effekt.

100-bilars-utlsapp-1500x638.png

Lika mycket som 100 bilars utsläpp per år!

Ett ständigt arbete för minskad klimatpåverkan

Vi har kommit längst med våra ekologiska förpackningar när det gäller klimatprestanda. De senaste åren har vi bytt materialet i korken, gängan och skiktet på in- och utsidan till plast gjord på förnybara råvaror. Dessa förpackningar är alltså till 99,9 procent gjorda av förnybara material. Det som återstår är tryckfärgen, för den har vi idag tyvärr inte någon bra lösning med förnybara råvaror.