• Artiklar
  • Bregott® får miljövänligare bytta
Förpackning

Bregott® får miljövänligare bytta

Bregott® får miljövänligare bytta Nu ännu grönare i Bregottfabriken!

Successivt under 2021 har hela Bregotts sortiment gått över till en ny, miljövänligare bytta för våra förpackningar. Plasten i byttan är nu helt återvinningsbar och det är nu enklare att källsortera på ett mer träffsäkert sätt.

Uppdaterad: 11 nov 2021

Plasten i byttan är helt återvinningsbar genom att vi har gått över till en ny sorts plast, polypropen, som kan materialåtervinnas i det svenska återvinningssystemet. Pappret runt byttan är FSC certifierat (Forest Stewardship Council), vilket innebär att pappret är tillverkat av trä från ansvarsfullt skogsbruk, där man tar hänsyn till naturvärden och skogens återväxt.

Enklare att källsortera

Den nya byttan är enklare att källsortera, eftersom pappret på byttan lätt kan rivas av och skiljas från plasten. Sortera lock och bytta som plast och resten som papper så gör vi gott för miljön.

Den nya 600g-byttans klimatpåverkan har minskat med ca 30%, jämfört med den gamla byttan (1). Det innebär att återvinningen av den nya byttan leder till minskade utsläpp av växthusgaser med 580 ton per år. Det motsvarar ungefär lika mycket som 5 miljoner plastkassar ger upphov till (2).

Den här förändringen innebär att Arla är ett steg närmare målet att alla förpackningar ska vara fullt materialåtervinningsbara år 2025.

Källor:

(1) Assessment Title: A comparison of current vs new packaging for the Bregott Natural tub 600g, Rosie Dodd Sphera (06/11/2020)

(2) Life Cycle Assessment of grocery carrier bags – Environmental Project no. 1985, Ministry of Environment and Food Denmark, February 2018.

Frågor och svar

På vilket sätt är den nya byttan mer miljövänlig än den gamla?

Den är mer miljövänlig eftersom plasten i den nya byttan kan materialåtervinnas. Den gamla byttan består av ett s.k. flerskiktsmaterial, som sorteras som pappersförpackning, vilket i praktiken innebär att endast pappret materialåtervinns och att plasten används till energiåtervinning.

På vilket sätt är plasten i den nya byttan återvinningsbar?

Det som gör att plasten i byttan är återvinningsbar är dels att den går att separera från pappret och dels att den nya plasten är återvinningsbar. Den nya byttan består av polypropen som är återvinningsbar i det svenska återvinningssystemet, till skillnad från den gamla byttan av plasten polystyren.

Hur har ni kommit fram till att den nya byttan är miljövänligare och har mindre klimatpåverkan?

Vi har gjort en livscykelanalys av den nya 600g-byttan jämfört med den gamla. Det innebär att den nya byttan har ett minskad klimatpåverkan med ca 30% jämfört med den gamla, eftersom plasten numera är fullt återvinningsbar.

En livscykelanalys (LCA) är en metod som används för att kvantifiera en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel. CO2-utsläppen från alla processer kartläggs hela vägen från råvaran, under tillverkning, under transport och till avfallshantering.

Livscykelanalysen på Bregott-byttan baserar sig information från förpackningsleverantören beträffande material, ursprung, vikt och tillverkningsprocess, transporter och statistik beträffande materialåtervinning i Sverige från Naturvårdsverkets (3).