• Artiklar
  • Crème fraiche får pappersbägare

Crème fraiche får pappersbägare

Crème fraiche får pappersbägare När även utsidan räknas

Vår senaste innovation inom förpackningar minskar klimatpåverkan med drygt 50 procent. Vi har ökat andelen förnybara material och tagit bort all aluminium.

oblat-plastforstarkt-papper-creme-fraiche-1500x580.png

Bägare med trä som råvara.

Vi är mycket stolta över vår nya bägare för samtliga crème fraiche 2 dl – en kartongförpackning med plastförstärkt insida. Och istället för aluminium har den nu en plastförstärkt pappersfolie. Genom att välja vår nya pappersbägare bidrar du till en bättre hushållning med jordens fossila resurser.

50-lagre-procent-klimatpaverkan-creme-fraiche-1500x580.png

50 procent lägre klimatpåverkan!
Jämfört med den tidigare förpackningen har den nya förpackningens klimatpåverkan mer än halverats. Vi uppskattar att den nya pappersbägaren kommer leda till minskade utsläpp om 774 ton växthusgaser per år vilket ungefär motsvarar lika mycket som 23 miljoner plastkassar ger upphov till.

En stor fördel med den nya bägaren är att vi har bytt ut aluminiumet i foliet mot plastförstärkt papper. Aluminium är nämligen mycket energikrävande att framställa. Pappersfibret som bägaren är tillverkad av kommer från nordisk FSC-märkt träråvara. FSC står för Forest Stewardship Council och betyder att materialet är tillverkad av trä från ansvarsfullt skogsbruk, där man tar hänsyn till naturvärden och skogens återväxt.

Återvinning

Både bägaren och oblaten återvinner du som pappersförpackning. De består till största del av förnybar pappersfiber som kan återvinnas. Locket sorteras precis som tidigare som plastförpackning.