Återvinning

Återvinning

Av våra förpackningar

Ett mjölkpaket har många liv

Pappersfibern i våra förpackningar kan återvinnas många gånger. På alla våra produkter står det hur förpackningen ska sorteras.

Våra vanligaste förpackningar – mjölkpaketen – görs av helt ny kartong. När du sedan lämnar dem till förpackningsinsamlingen kan kartongfibrerna återvinnas och användas i bland annat tvättmedels- och flingpaket. Återvunnen kartongfiber är inte tillåtet i mjölkpaket.

Men korken då?

En vanlig fråga när det gäller våra förpackningar med skruvkork är hur korken och gängan som korken skruvas fast i ska sorteras. Förpackningsdelar som går att separera sorteras för sig. Förpackningsdelar som sitter ihop sorteras som det dominerande materialet. För mjölkförpackningar i kartong med fastsatt kork kan korken sitta kvar och hela förpackningen sorteras som pappersförpackning. Att korken följer med förpackningen under hela livslängden är en del av EU:s engångsplastdirektiv. Du kan läsa mer om de fastsittande korkarna här.

När förpackningen kommer till pappersåtervinningen skiljs plasten från pappersfibrerna i en process med varmt vatten. Pappersfibrerna återvinns till bland annat papperskassar och kartonger. Plastresterna har högt energivärde och kan utnyttjas för förbränning till energi. Det pågår projekt för att också kunna materialåtervinna plasten.

Företagens ansvar för återvinning

I Sverige finns det en lag som säger att alla som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller förpackade varor är skyldiga att ta ansvar för återvinningen av förpackningarna, även efter konsumenternas slutanvändning. Den avgift företagen betalar för detta beror på vilket material produkterna packas i och baseras på antalet sålda förpackningar och hur mycket de väger.

Så kan du hjälpa till

Det viktigaste som du som konsument kan göra för miljön och klimatet är att undvika att slänga mat och att lämna alla förpackningar till återvinning.

Släng inte mat!

  • Planera dina inköp.

  • Förvara maten rätt, ha kallt i ditt kylskåp.

  • Töm förpackningen noga.

  • Lämna förpackningarna till återvinning.