Återvinning

Av våra förpackningar

Ett mjölkpaket har många liv

Pappersfibern i våra förpackningar kan återvinnas många gånger. På alla våra produkter står det hur förpackningen ska återvinnas.

Våra vanligaste förpackningar – mjölkpaketen – görs av helt ny kartong. När du sedan lämnar dem till återvinning kan kartongfibrerna återvinnas och användas i bland annat tvättmedels- och flingpaket.

Men korken då?

En vanlig fråga när det gäller våra förpackningar med skruvkork är hur korken och gängan som korken skruvas fast i ska återvinnas. Den lösa skruvkorken lämnas i behållaren för plastförpackningar och resten av förpackningen i behållaren för pappersförpackningar. Det är inget problem att gängan hamnar i pappersåtervinningen. En viss del plast kommer alltid med där eftersom alla mjölkförpackningar och andra kartonger för dryck är laminerade med plast för att inte papperet ska lösas upp av innehållet.

atervinning-arla-1500x642.png

När förpackningen kommer till pappersåtervinningen skiljs plasten från pappersfibrerna i en process med varmt vatten. Pappersfibrerna återvinns till bland annat papperskassar och kartonger. Plastresterna har högt energivärde och kan utnyttjas för förbränning till energi. Det pågår projekt för att också kunna materialåtervinna plasten.

Företagens ansvar för återvinning

I Sverige finns det en lag som säger att alla som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller förpackade varor är skyldiga att ta ansvar för återvinningen av förpackningarna, även efter konsumenternas slutanvändning. Den avgift företagen betalar för detta beror på vilket material produkterna packas i och baseras på antalet sålda förpackningar och hur mycket de väger. Under 2016 betalade Arla Sverige cirka 35 miljoner kronor för att finansiera insamling och återvinning av våra förpackningar.

Så kan du hjälpa till

Det viktigaste som du som konsument kan göra för miljön och klimatet är att undvika att slänga mat och att lämna alla förpackningar till återvinning.

Släng inte mat!

  • Planera dina inköp.

  • Förvara maten rätt, ha kallt i ditt kylskåp.

  • Töm förpackningen noga.

  • Lämna förpackningarna till återvinning.