Arlapris 2020

Arlapriset visar mjölkpriset, inklusive efterlikvid och konsolidering, i Arla Foods, räknat i öre per kilo mjölk. Det finns ett Arlapris för konventionell mjölk och ett för ekomjölk.

Arlapriset inkluderar tillägg och avdrag som medlemmarna kan få utöver råvaruvärdet, bland annat för god mjölkkvalitet. I Arlapriset ingår också olika tillägg och avdrag, till exempel för ”oberoende hämtning” som gör att Arla kan hämta mjölk vilken tid på dygnet som helst. Tilläggen ingår med ett medelvärde för all mjölk i Arlapriset. Beloppen kan vara olika för enskilda bönder.

A contopris är råvaruvärdet plus betalning för högsta kvalitet (4 % av råvaruvärdet). A contopriset ligger närmast det löpande priset som Arlabönderna får utbetalt under året. 

I Arlapriset ingår också det föreningen genererar i form av efterlikvid, som Arlabönderna får utbetalt när året är slut, och konsolidering.

Räknesnurran   

Arlapris

Begrepp

  • Råvaruvärde = Arlas betalning för mjölk med 4,2 % fett och 3,4 % protein.
  • A contopris = Råvaruvärdet plus betalning för högsta kvalitet (4 % av råvaruvärdet).
  • Konsolidering = den del av Arlas resultat som stannar kvar i Arla. En tredjedel av konsolideringen är individuell, den får bonden ut när han/hon lämnar Arla.
  • Efterbetalning = den del av Arlas resultat som betalas ut direkt till bonden.