Arla ägare-appen

Hantering av personuppgifter
 • Bondeägda
 • Vår strategi
 • Nyheter & press
 • Koncernen Arla
 • Jobb & karriär
 • Ägare
 • Kontakta oss
 • Arlas policy angående personuppgifter

  Arla är medvetet om att du har intresse av att veta hur dina personliga uppgifter används samt att vi ansvarar för att den information du lämnar till Arla inte kommer i orätta händer. Vår sekretesspolicy gällande personuppgifter anger vilka åtgärder vi vidtar för att säkerställa att all information som kommer oss tillhanda lagras säkert och behandlas konfidentiellt och endast används för sitt ursprungliga ändamål.

  Ägarnätets användning av personuppgifter

  De uppgifter du anger i din personliga profil publiceras endast på denna webbplats om du godkänner det i samband med att du fyller i din profil. Övrig information används i samband med sms och mejlutskick om du väljer att registrera dig för sådana utskick.
  Vi använder "cookies" för att samla in uppgifter av teknisk karaktär samt för statistiska ändamål, att mäta antal besökare på webbplatsen. En "cookie" är en textfil som ges till webbläsaren från en webbserver. Dess uppgift är till exempel att identifiera användarens dator och därmed registrera besöksmönstret på webbplatsen.

  Vidarebefordring av personliga uppgifter

  Vi lämnar inte ut någon personlig information till tredje part (dvs andra än anställda i Arla) utan ditt medgivande.
  De uppgifter du anger i din personliga profil publiceras endast på denna webbplats om du godkänner det i samband med att du fyller i din profil. Övrig information används i samband med sms och mejlutskick om du väljer att registrera dig för sådana utskick.

  Kommentarer till IT-policy

  Om du har frågor eller kommentarer till Arlas IT-policy är du välkommen att kontakta oss, antingen via mejl på redaktion@arlafoods.com eller via brev till:
  Arla Foods AB
  BOX 4083
  169 04 Solna

  Villkoren ovan är desamma som för Ägarnätet.