Bonde och kossor

Arla ägare-appen

Hantering av personuppgifter

Arlas policy angående personuppgifter

Arla är medvetet om att du har intresse av att veta hur dina personliga uppgifter används samt att vi ansvarar för att den information du lämnar till Arla inte kommer i orätta händer. Vår sekretesspolicy gällande personuppgifter anger vilka åtgärder vi vidtar för att säkerställa att all information som kommer oss tillhanda lagras säkert och behandlas konfidentiellt och endast används för sitt ursprungliga ändamål.

Ägarnätets användning av personuppgifter

De uppgifter du anger i din personliga profil publiceras endast på denna webbplats om du godkänner det i samband med att du fyller i din profil. Övrig information används i samband med sms och mejlutskick om du väljer att registrera dig för sådana utskick.
Vi använder "cookies" för att samla in uppgifter av teknisk karaktär samt för statistiska ändamål, att mäta antal besökare på webbplatsen. En "cookie" är en textfil som ges till webbläsaren från en webbserver. Dess uppgift är till exempel att identifiera användarens dator och därmed registrera besöksmönstret på webbplatsen.

Vidarebefordring av personliga uppgifter

Vi lämnar inte ut någon personlig information till tredje part (dvs andra än anställda i Arla) utan ditt medgivande.
De uppgifter du anger i din personliga profil publiceras endast på denna webbplats om du godkänner det i samband med att du fyller i din profil. Övrig information används i samband med sms och mejlutskick om du väljer att registrera dig för sådana utskick.

Kommentarer till IT-policy

Om du har frågor eller kommentarer till Arlas IT-policy är du välkommen att kontakta oss, antingen via mejl på redaktion@arlafoods.com eller via brev till:
Arla Foods AB
BOX 4083
169 04 Solna

Villkoren ovan är desamma som för Ägarnätet.