Ekoeffekten

Samarbetet Bonde och bi

Betande kor är helt avgörande för att hålla stora delar av landskapet öppet. Många växter, insekter, fjärilar, bin och fåglar är beroende av betesmarkerna och lever där i ett samspel med varandra.

Arlas mjölkgårdar erbjuder pollinerande insekter både husrum och mat. Pollinerare som bin betalar tillbaka genom att fungera som bondens egen trädgårdsmästare. Bin hjälper bonden att pollinera raps, klöver, åkerbönor och ärtväxter, samt framförallt att få god skörd i sin frö-, frukt- och grönsaksodling. Pollineringshjälpen som bina står för gör att växterna får mer frukt och det leder ofta till större skördar.