Ekologiskt

Frågor & svar Om ekologiskt

Här får du svar på de vanligaste frågorna om Arlas arbete med miljö, ekologi och klimatkompensation.

Frågor och svar om ekologiskt

Varför kostar ekomjölken lite mer?

Det är lite dyrare att framställa ekologiska produkter. Det beror bland annat på att växtodling utan kemiska bekämpningsmedel kräver mer åkermark och mer manuell bearbetning av jorden för att bli av med ogräs. Eftersom de ekologiska korna betar mycket utomhus måste de också ha mer betesmark. Därför får de ekologiska bönderna lite mer betalt för sin mjölk.

Den ekologiska mjölken hämtas i särskilda bilar och hanteras separat på mejeriet – det är också en anledning till att ekologiska produkter kostar lite mer.

Vad gör Arla för miljön?

Arla arbetar ständigt för att minimera utsläppen och minska miljöpåverkan, hela vägen från kossan till butiken. Vi har tagit initiativ till flera olika projekt för att minska vår klimatpåverkan. Vi ska minska våra utsläpp av växthusgaser från produktion, transporter och förpackningar med 25 procent till 2020 (från 2005 års nivå). Bland annat arbetar vi för att använda hållbart biobränsle i lastbilarna och byta från fossil till förnyelsebar energi våra mejerier.

Dessutom har vi i samarbete med våra ägare – mjölkbönderna – inlett ett projekt som tar fram förbättringar och minskar utsläppen från gårdarna.

Vad innebär ekologisk produktion?

Ekologiska Arlagårdar använder inga syntetiska kemiska bekämpningsmedel. Arlas ekologiska gårdar använder bara gödning som naturgödsel, växtrester och kompost etcetera. På den ekologiska mjölkgården finns särskilda regler för den hänsyn som måste tas till kossornas naturliga behov. Korna får bland annat vara ute och beta mer klöver och gräs. Enligt KRAV-reglerna skall självförsörjningsgraden vara minst 60 % på en ekologisk gård, så att det mesta av kornas foder odlas på egna åkrar, där gödsel från de egna kossorna sedan sprids som en naturlig del av kretsloppet. Läs mer om ekologisk produktion här.

Varför klimatkompenserar Arla?

Arla har som tydlig målsättning att minska alla växthusgasutsläpp så långt det går, men omställningen tar tid. För att minimera klimatpåverkan från våra största svenska ekologiska produkter har vi sedan 2012 stöttat trädplanteringsprojekt som får växthusgaser att tas upp av naturen igen, så kallad klimatkompensation. Genom att klimatkompensera för sortimentet Arla Eko har vi ett antal stora produkter som både är ekologiska och som vi klimatkompenserar för. Vi ser klimatkompensationen som ett komplement till vårt övriga miljöarbete – inte en ersättning.

Varför väljer Arla att plantera träd?

Att plantera träd och uppmuntra skogsjordbruk är en väl fungerande form av klimatkompensation. Träd tar upp stora mängder koldioxid från atmosfären när de växer. När trädplanteringar genomförs tillsammans med bönder i fattiga delar av världen kan även skövling av ovärderlig naturskog hejdas. Att motverka skövling och plantera nya träd är därför en insats i kampen mot den globala klimatförändringen.

Här är 6 skäl att välja eko

Vet du vad som skiljer ekologisk produktion från konventionell?

Läs mer om ekologisk produktion