Arla tar nya steg inom ekologisk produktion för att möta kategoritillväxten i Europa

Lästid
2 min
Arla tar nya steg inom ekologisk produktion för att möta kategoritillväxten i Europa.
Publicerad
20 oktober 2021
Kontakter:
Presskontakt

Arla inför 11 nya kriterier inom fyra fokusområden för stärka positionen för sitt ekologiska utbud. Syftet är att erbjuda konsumenterna produkter som ligger i den absoluta framkanten i sitt hållbarhetsarbete.

För trettio år sedan, 1991, lanserade Arla sina första ekologiska produkter på den svenska marknaden. Idag är Arla världens största producent av ekologiska mejerivaror och säljer produkter i över 120 länder. Nu tar Arla nästa steg för att fortsätta utvecklingen och skapar en produktkategori som är redo för framtiden. Fokus ligger på fyra nyckelområden: klimatpåverkan, biologisk mångfald, jordhälsa och djurvälfärd.

”Genom att bygga vidare på fördelarna med ekologisk produktion kan vi skapa nya möjligheter som kommer att gynna den här produktkategorin. Konsumenterna har efterfrågat att vi tar en ledande position och vi möter denna efterfrågan. Våra nyskapande produkter ska bli en tillväxtmotor i det ekologiska utbudet”, säger Peter Giørtz-Carlsen, chef för Arla Europa.

Från och med i höst kommer alla mejerikooperativets över 900 ekologiskt certifierade gårdar runt om i Europa att arbeta utifrån de nya kriterierna. Gårdarna kommer bland annat:

 • genomföra aktiviteter, mäta och rapportera utvecklingen för den biologiska mångfalden på gården, till exempel skapa blomrika pollinatörsvänliga miljöer, låta delar av marken växa naturligt samt plantera häckar och låta dem blomma
 • metodiskt arbeta för att förbättra jordhälsan. Där kommer gårdarna att samla in jordprover som analyseras av ett externt laboratorium för att definiera ett referensvärde för gårdarnas markkol
 • påskynda arbetet med att nå målet att minska mängden växthusgaser med 30 procent fram till 2028 istället för 2030. De ska bland annat gå över till 100 procent grön el - något som de svenska ekobönderna redan uppfyller.

I de nya kriterierna kommer också alla Arlas ekologiska gårdar runt om i Europa att ha samma höga krav på längre bete (150 dagar eller 900 timmar) som redan idag gäller i Sverige

Genom de nya kriterierna, mätningarna och datainsamling inom ekologisk produktion kommer Arla att få grundligare förståelse för regenerativa jordbruksmetoder. Idag finns få vetenskapliga studier om regenerativa metoder på europeiska mjölkgårdar som kan ge bönderna vägledning.

”Som bondeägt kooperativ är vi mycket intresserade av att ta reda på hur vi kan minska den negativa och maximera den positiva påverkan från vår mjölkproduktion” avslutar Arlas styrelseledamot Janne Hansson, som även är ordförande för Arlas Organic Council,

Ytterligare information och fakta

De elva nya kriterier som alla ekologiska Arlabönder kommer att implementera under 2021/2022

Jordhälsa:

 • Utföra en bedömning av markkol för att få fram ett referensvärde för mätning av förbättringar av markens kolhalt framöver. Jordproverna kommer att analyseras för organiskt material, organiskt kol, totalt kolinnehåll, total kvävemängd och förhållandet mellan kol och kväve.
 • Genomföra minst 5 av 22 åtgärder för att förbättra jordhälsan (från en katalog med åtgärder).
 • Från och med 2022 utföra en årlig egenkontroll av indikatorer för jordhälsa, till exempel genom att bedöma jordens lukt, hur lätt det är att gräva och undersöka antalet daggmaskar.

Biologisk mångfald:

 • Årligen utföra egenkontroller och registrera aktiviteter för biologisk mångfald, till exempel skapa blomrika pollinatörsvänliga miljöer, låta delar av marken växa naturligt samt plantera häckar och låta dem blomma
 • Genomföra minst 7 av 33 åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden (från en katalog med åtgärder).

Klimat:

 • Delta i Arlas klimatberäkningsprogram
 • Påskynda Arlas mål om att minska koldioxidutsläppen med 30 % fram till 2030 och istället sikta på 2028
 • Byta till 100 % grön el från förnybara energikällor (vind, sol, biogas och vattenkraft). Detta gäller redan i Arla Sverige.

Djur:

 • Öka minimikravet på att korna ska få beta på gräs minst 120 dagar om året till 150 dagar om året. Detta gäller redan i Sverige.
 • Ge alla djur som är äldre än sex månader tillgång till borstar – med ett minimikrav på en borste per 50 djur eller en borste per mjölkningsrobot där det är aktuellt
 • Från oktober 2024 är det inte tillåtet med uppbundna djur på ekogårdar.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76