Arla Ko® Eko

Vad betyder netto noll klimatavtryck?

"Netto Noll Klimatavtryck" betyder att vi beräknat alla utsläpp av växthusgaser kopplade till produkterna, från ko till konsument, och klimatkompenserat dem fullt ut genom inköp av klimatkrediter. Till exempel trädplanteringsprojekt, förnybar energi och bevarande av värdefull skog – vilket gör att netto-klimatavtrycket från produkterna är noll.​

Tillsammans mot minskad klimatpåverkan

Genom ”Netto Noll Klimatavtryck”-konceptet går de ekologiska Arlagårdarna före för att minska sin egen klimatpåverkan. Alla ekologiska Arlagårdar gör klimatberäkningar på sina gårdar senast 2021 – detta ligger till grund för aktiviteter och åtgärder som tillsammans för alla ekogårdar ska minska klimatpåverkan med 10% på fem år. De använder redan idag bara förnybar el.

Att välja eko innebär att stödja den biologiska mångfalden

På de ekologiska Arlagårdarna används till exempel inga naturfrämmande bekämpningsmedel, vilket ökar den biologiska mångfalden. De ekologiska gårdarna odlar även mer eget foder på gården, och följer en noggrann växtföljd för att främja biologisk mångfald.

Biologisk mångfald och friska, välfungerande ekosystem är grunden för allt liv på jorden. Lite kort kan man säga att ju fler olika djur och växter som finns, desto mer kan ekosystemen anpassa sig och stå emot förändringar. Landskap som bygger väldigt mycket på en gröda blir till exempel väldigt sårbara om den växten slås ut. Och om till exempel bina skulle dö ut, skulle vi få stora problem eftersom mycket av både vild och odlad mat är beroende av pollinering.

Fler fördelar med ekologiskt

Alla Arla Ko® Eko-produkter