Arla Ko® Eko

Arla Ko® Eko

Att välja eko innebär att stödja den biologiska mångfalden

På de ekologiska Arlagårdarna används till exempel inga naturfrämmande bekämpningsmedel, vilket ökar den biologiska mångfalden. De ekologiska gårdarna odlar även mer eget foder på gården, och följer en noggrann växtföljd för att främja biologisk mångfald.

Biologisk mångfald och friska, välfungerande ekosystem är grunden för allt liv på jorden. Lite kort kan man säga att ju fler olika djur och växter som finns, desto mer kan ekosystemen anpassa sig och stå emot förändringar. Landskap som bygger väldigt mycket på en gröda blir till exempel väldigt sårbara om den växten slås ut. Och om till exempel bina skulle dö ut, skulle vi få stora problem eftersom mycket av både vild och odlad mat är beroende av pollinering.

Fler fördelar med ekologiskt

Arlas nya ekologiska kriterier

Läs mer om de nya kriterierna

Alla Arla Ko® Eko-produkter