Arla Ko® Eko

Netto noll klimatavtryck

I början av 2022 växlade Arla upp sitt hållbarhetsarbete genom att uppdatera kriterierna för ekologisk mjölkproduktion. Nu följer Arla Ko® Eko-sortimentet efter och får en ny förpackningsdesign som uppmärksammar ekoböndernas arbete för jordhälsa och biologisk mångfald. Det nya utseendet på förpackningarna innebär att budskapet "Netto noll klimatavtryck" tas bort. Den klimatkompensation Arla Sverige gjort för Arla Ko® Eko-sortimentet kommer att fasas ut i takt med att vi växlar upp andra klimat- och hållbarhetsåtgärder.

Vi fortsätter att klimatkompensera så länge det finns produkter med denna information i butikerna, vilket vi räknar med att det kommer finnas under merparten av 2022.

Vad betyder netto noll klimatavtryck?

"Netto noll klimatavtryck" betyder att vi beräknat alla utsläpp av växthusgaser kopplade till produkterna, från ko till konsument, och klimatkompenserat dem fullt ut genom inköp av klimatkrediter. Till exempel trädplanteringsprojekt, förnybar energi och bevarande av värdefull skog – vilket gör att netto-klimatavtrycket från produkterna är noll.​

Så har vi klimaträknat

Läs mer om Netto Noll

Att välja eko innebär att stödja den biologiska mångfalden

På de ekologiska Arlagårdarna används till exempel inga naturfrämmande bekämpningsmedel, vilket ökar den biologiska mångfalden. De ekologiska gårdarna odlar även mer eget foder på gården, och följer en noggrann växtföljd för att främja biologisk mångfald.

Biologisk mångfald och friska, välfungerande ekosystem är grunden för allt liv på jorden. Lite kort kan man säga att ju fler olika djur och växter som finns, desto mer kan ekosystemen anpassa sig och stå emot förändringar. Landskap som bygger väldigt mycket på en gröda blir till exempel väldigt sårbara om den växten slås ut. Och om till exempel bina skulle dö ut, skulle vi få stora problem eftersom mycket av både vild och odlad mat är beroende av pollinering.

Fler fördelar med ekologiskt

Arlas nya ekologiska kriterier

Läs mer om de nya kriterierna

Alla Arla Ko® Eko-produkter