Så funkar

Ekologisk produktion

För mer än 25 år sedan började några Arlabönder ställa om till ekologisk produktion – och 1991 lanserade Arla sin första ekomjölk. Sedan dess har flera hundra gårdar börjat producera certifierad ekomjölk. Men vad skiljer ekologisk produktion från traditionell?

1. Inga kemiska bekämpningsmedel

I det ekologiska lantbruket används inte kemiska bekämpningsmedel för att få bort ogräs, svamp och skadliga insekter. En ekobonde arbetar istället med andra metoder, som att bekämpa ogräs genom att harva, men framförallt är en väl planerad växtföljd viktigt, vilket betyder att inte samma gröda odlas på samma mark flera år i rad. En varierad växtföljd, eller växelbruk som det ibland kallas, gör det mycket svårare för skadedjur och sjukdomar att spridas eftersom grödorna varieras. Ogräs och skadeinsekter som trivs i en gröda, trivs oftast inte lika bra i en annan. När man avstår från kemiska bekämpningsmedel ökar den biologiska mångfalden – fler fåglar, insekter och daggmaskar. Dessutom riskerar man inte heller att förorena grundvatten och vattendrag.

2. Enbart naturlig gödning

Att använda konstgödsel för att få grödor att växa bättre är inte tillåtet i det ekologiska lantbruket. Istället används naturlig gödsel som kodynga och växtrester. Att producera konstgödsel kräver mycket energi och har en stor roll i klimatpåverkan, medan den naturliga gödningen redan finns som en biprodukt på gården. Läs mer om KRAV.

3. Ökad biologisk mångfald

Den ekologiska gården har en positiv inverkan på den biologiska mångfalden, det vill säga att det finns många olika sorters växter, djur och organismer – i ett stort antal. Alla är en del i naturens kretslopp och har sina naturliga funktioner. Till exempel blir jorden mer näringsfattig om mängden maskar och mikroorganismer minskar. Och det blir mindre bär och frukt på buskar och träd om antalet bin och humlor sjunker. Det ekologiska lantbruket avstår därför från kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel som minskar den biologiska mångfalden.

Ekosystemtjänster är en sorts ”nyttigheter” som vi människor får ”gratis” av naturen och som vi ofta tar för givna. En minskad biologisk mångfald ger en minskad produktion av ekosystemtjänster. Eftersom de ekologiska mjölkgårdarna gynnar den biologiska mångfalden stärker de även naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster.

4. Ett naturligt kretslopp

Grundtanken bakom det ekologiska lantbruket är att så långt som möjligt använda lokala och förnybara resurser i produktionen. Målet med en ekologisk mjölkgård är att den i möjligaste mån ska vara självförsörjande, vilket innebär att det mesta av kornas foder odlas på egna åkrar där gödsel från korna sprids som en naturlig del av kretsloppet. Minst hälften av kornas foder ska komma från den egna gården och allt foder ska vara ekologiskt odlat, det vill säga utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Genom att odla mer klöver och gräs på gården blir jorden bördig samtidigt som mängden ogräs minskar och jorden blir mer lucker. En annan fördel är att mer koldioxid binds och att behovet av inköpt gödsel och bekämpningsmedel minskar.

Det ställs också särskilda krav på energianvändningen på de ekologiska gårdarna. På gårdarna arbetar man systematiskt för att minska användningen av fossila bränslen och målet är att alla gårdar senast 2018 ska ha bytt till 100 procent förnybar el.

5. God djurhållning

Sverige har en av världens mest långtgående och omfattande djurskyddslagar. Ekologiska Arlagårdar följer dessutom KRAV:s regler, som i ännu högre grad tar hänsyn till djurens naturliga behov. Konkret innebär det att ekologiska kor får vara utomhus mer för att beta, få frisk luft och motion. Ekologiska kor får också extra mycket grovfoder – klöver och gräs – det som deras magar mår bäst av. När kon kalvar får hon vara ifred och kalven får dia det första dygnet för att få i sig den viktiga råmjölken. Kalven får därefter sällskap av andra kalvar och får fortsätta dricka mjölk i minst tolv veckor.

6. Extra noga utvalda tillsatser

Tillsatser som syntetiska färgämnen, smakämnen, sötningsmedel eller konserveringsmedel är absolut förbjudna i ekologiska livsmedel. Däremot får ett litet antal tillsatser användas för att bevara produkternas kvalitet. Det är till exempel citronsyra och förtjockningsmedel som fruktkärnmjöl och pektin. Även naturliga aromer får användas. Naturell mjölk, fil, yoghurt och grädde innehåller inte några tillsatser, oavsett om de är ekologiska eller inte.

Alla våra svenska ekologiska produkter är KRAV-märkta. Det innebär att gårdarna som levererar den ekologiska mjölken är certifierade av KRAV och att transporterna och tillverkningen i mejeriet också är godkända av KRAV. För en mjölkgård tar det cirka två år att ställa om till ekologisk produktion. Se KRAV.se för mer information kring ekologisk mjölkproduktion.

5 filmer om

Vägen till eko

Lär dig mer om omställningen till ekologiskt jordbruk. 

Omställningen – Vägen till eko
Vägen till eko

Omställningen

Korna – vägen till eko
Vägen till eko

Korna

Maten – vägen till eko
Vägen till eko

Maten

Marken – vägen till eko
Vägen till eko

Marken

Naturen – vägen till eko
Vägen till eko

Naturen

Arlas miljöarbete

Miljöfrågorna berör nästan alla beslut inom Arla. Här kan du läsa hur vi tänker på miljön – från jord till bord.

Läs mer
Arlagården®

Vårt kvalitets­program

Tillsammans med mjölkbönderna har vi tagit fram kvalitetsprogrammet Arlagården med de regler som gäller för arbetet på gården.

Läs mer