Good growth 2021

Vår strategi

 • Bondeägda
 • Vår strategi
 • Nyheter & press
 • Koncernen Arla
 • Jobb & karriär
 • Ägare
 • Kontakta oss
 • Naturligt och ansvarsfullt

  En gemensam grund att stå på – i vårt uppdrag, i vår identitet och i vår vision – det är Arlas affärsstrategi. Strategin fungerar som en guide till hur vi som företag ska skapa värde för våra ägare. Vi kallar strategin Good Growth 2021.

  På Arla vi vill utveckla vår roll som det globala livsmedelsföretaget som tillför värde för människor genom naturlig näring och ansvarsfull verksamhet. I strategi Good Growth 2021 har vi identifierat tre fokusområden.

  Vara bäst i åtta mejerikategorier

  1. Mjölk och pulver:
   Vi vill leda och forma marknaden med näringsrika och förädlade produkter.
  2. Mjölkbaserade drycker:
   Vi vill forma marknaden för on-the-go produkter tillverkade av naturliga ingredienser.
  3. Bredbar ost:
   Vi vill vara ledande både inom färskost tillverkad av naturliga ingredienser och inom förädlad mjukost av högsta kvalitet.
  4. Yoghurt:
   Vi vill bygga en stark position som baseras på hälsofördelar och naturliga ingredienser.
  5. Smör och matfett:
   Vi vill vara en global ledare inom smör och matfett med produkter i världsklass, tillverkade av naturliga ingredienser.
  6. Specialost:
   Vi vill vara ledande inom specialost med kreativa produkter och koncept.
  7. Mozzarella:
   Med mozarella av hög kvalitet vill vi skapa en global position inom marknadssegmentet restauranger och storkök.
  8. Ingredienser:
   Vi vill vara världsledande inom vassle.

  I ovanstående kategorier ska vi ska växa genom våra tre globala varumärken: Arla®, Lurpak® och Castello®.

  Fokusera på sex regioner

  Under årens lopp har Arla har byggt upp en stark position i norra Europa, som det ledande mejeriföretaget för konsumenter, och i Mellanöstern där våra varumärken är bland de starkaste i livsmedelsindustrin.
  Vi vill bygga vidare på dessa marknadspositioner, men också utveckla vår verksamhet i fyra andra regioner: Kina och Sydostasien, Afrika söder om Sahara, Americas och Ryssland.

  Vinna som ett företag

  De senaste åren har Arla vuxit väsentligt i Europa tack vare fusioner och förvärv. Nu vill vi skörda frukterna av de synergier som samgåendena har skapat. Vi ska använda samma processer och verktyg i hela organisationen, vi ska stärka vårt globala varumärkesbyggande och vi har inrättat en europeisk mjölkpool för att säkerställa ett effektivt användande av mjölken inom hela Arla.