Mjölkpriset

Mjölkpriset

Vad styr priset på vår mjölk?

Det pratas mycket om mjölkpriset, men vad är det egentligen? Jo, i grunden handlar det om tre olika sorters mjölkpris: dels det pris som vi Arlabönder får betalt för mjölken vi producerar, dels det pris som Arlas kunder, exempelvis butiker, betalar när de köper mjölk och andra produkter av Arla, och slutligen det pris du som konsument betalar för varorna i affären.

Priset som vi Arlabönder får betalt

Låt oss börja med det pris vi bönder får betalt för mjölken när vi levererar den till våra mejerier, det pris som media ofta rapporterar om. Vi kallar det för Arlapriset. Eftersom Arla är ett bondeägt kooperativ, går det Arla tjänar till oss bönder. Mjölkpriset vi får varierar beroende på hur mycket våra kunder – butiker, grossister, restauranger, sjukhus, kommuner med mera – är villiga att betala. Och de val du som konsument gör i butik. Vi bönder får dessutom en årlig utdelning av Arlas, det vill säga vår egen vinst.

Priset som butiken betalar

Våra kunder, bland annat butiker och butikskedjor, har ett stort utbud av produkter att välja bland när de köper in varor till sin butik. I mejerihyllan hittar du både svenska och utländska mejerivaror.

Det pris Arla får betalt för sina produkter styrs av vilket utbud och vilken efterfrågan som finns på världsmarknaden och vad våra kunder är villiga att betala i förhandlingen med oss. Om det är brist på en vara, till exempel grädde, stiger priset. Det fungerar på samma sätt som för andra råvaror.

Priset du som konsument betalar

Du som konsument avgör hur mycket vi i slutänden får betalt för vår mjölk – om du väljer att köpa våra produkter. Eftersom vi på Arla inte säljer våra produkter direkt till dig utan till butiker, restauranger och caféer med mera, är det inte vi som styr vilket pris du som konsument får betala. Det är vår mellanhand, butiken, som förstås prissätter utifrån vad du som konsument vill köpa.