Arlapris – mjölkpriset till Arlabönderna

Arlapris – mjölkpriset till Arlabönderna

Arlas 8 000 mjölkbönder är både ägare till kooperativet och leverantörer av mjölken. Tillsammans har vi beslutat att mjölkpriset ska vara gemensamt i kooperativets sju länder. På så vis är det möjligt att dela lika på både intäkter och kostnader.

Alla pengar som Arla tjänar går tillbaka till oss ägare, antingen som direkt betalning för mjölken eller som långsiktiga investeringar för att säkra mejeriproduktionen.

Varje månad kommuniceras det pris som vi får betalt för vår mjölk, det så kallade a contopriset. Utöver a contopriset får vi en efterlikvid på minst 1,5 eurocent per kilo mjölk, fördelat på två utbetalningar under året. Efterlikvidens storlek förutsätter att kooperativets nettovinst är minst 2,8 procent av omsättningen.

Här finns en graf för att följa mjölkprisets utveckling över tid.