Ko ligger i gräset

Vision & mission

Vi vill skapa framtiden inom mejeri – helt naturligt.

Vision

”Vi skapar framtiden inom mejeri för att sprida hälsa och inspiration i världen, helt naturligt”

Skapa framtiden inom mejeri

I Arlas DNA ligger vår ständiga strävan att utvecklas och skapa någonting större och bättre. Sedan den kooperativa rörelsens start för 130 år sedan, har mjölkbönder arbetat tillsammans för att skapa en gemensam framtid inom mejeriindustrin. Deras arbete genom åren har lagt grunden för dagens Arla Foods – ett av världens ledande mejeriföretag.

Varje dag försöker vi förbättra och förfina det vi levererar samtidigt som vi utvecklar nya lösningar för framtiden: nya produkter och inspiration till våra konsumenter, ny teknik och effektivare sätt att arbeta och samarbeta med våra kunder, färskare och mer naturliga livsmedel, ett större socialt ansvar, en minskad påverkan på miljön och klimatet och en förbättrad livsmedelssäkerhet.

Vi vill delta aktivt i utvecklingen av framtidens mejerinäring och skapa nya produkter och trender. Därför frågar vi oss ständigt hur vi kan bidra till högsta tänkbara standard för framtidens mejeriverksamhet: Är vi först? Är vi bäst? Kan vi forska inom och utveckla vår bransch ännu mer än vad vi gör i dag? Kan vi utmana oss själva och varandra mer? Vi vill göra vårt bästa och uppnå Arlas fulla potential.

Hälsa

Mjölk är ett av naturens mest näringsrika livsmedel. En enda klunk innehåller ett stort antal av de vitaminer och mineraler som kroppen behöver varje dag. Vi tar mjölkens hälsofördelar på allvar. Därför gör vi allt för att undvika onödiga tillsatser, och anpassar mängden fett, socker och salt efter konsumentens behov.

Våra produkter spelar en central roll i miljoner människors liv – hela livet – och för väldigt många människor är våra produkter en naturlig del av den dagliga kosten. Det är viktigt att konsumenten kan lita på kvaliteten på livsmedlen och med kvalitetsprogrammet Arlagårdens®, fullständig spårbarhet och noggrann kvalitetskontroll har vi ett system för livsmedelssäkerhet i världsklass.

Inspiration

Mjölk har oändliga möjligheter. Med traditionellt hantverk och ny teknik, kan vi producera hundratals produkter som alla har sin egen unika smak och funktion – och vi utvecklar kontinuerligt nya produkter. Det kan exempelvis vara en säker och närande måltid för ett barn, en välsmakande ädelost, en proteinrik drink att njuta av efter träning, en mjukost utan tillsatser för en smörgås i farten, en yoghurt som är bra för magen, lite grädde som gör kaffet extra gott eller ett nyttigt glas mjölk till lunchen i skolan.

Vi har många års av erfarenhet av matlagning och receptutveckling – och vi är glada över att dela med oss av vår kunskap. Våra webbplatser, exempelvis arla.se, och facebooksidor är fyllda med recept för vardag såväl som fest.

Vi vill också vara en inspirerande partner för våra kunder inom detaljhandeln och restaurang- och storköksbranschen genom att samarbeta och utveckla koncept och produkter. Genom att ta ledningen i mejerisektorn vill vi inspirera andra företag inom områden som miljömässig hållbarhet, samhällsansvar, innovation, samarbetsmetoder, konsumentkommunikation och mycket mer.

För världen

Vår position på den globala mejerimarknaden, och vår relation med kunder över hela världen, ger oss en möjlighet att påverka framtidens konsumtion av mejeriprodukter. Allt fler familjer får råd att köpa livsmedel av hög kvalitet, men deras lokala mejeriindustri kan kanske inte alltid kan hålla jämna steg med efterfrågan. Vi däremot, har mer mjölk än vad vi kan sälja i EU. Naturliga och näringsrika mejeriprodukter har en självklar plats på matbordet i många kulturer och kommer därför att vara ett positivt bidrag till den dagliga kosten och välfärden för miljontals människor.

Helt naturligt

Med ”helt naturligt” menar vi två saker. För det första är det helt naturligt för oss att i vår ställning skapa framtiden för mejeriindustrin och världens konsumtion av mejeriprodukter. Vi gör detta med fokus på att bidra till konsumenternas hälsa, välfärd och matglädje.

För det andra handlar det om att allt vi gör sker med respekt för naturen i hela leveranskedjan från jord till bord. Vi producerar redan många naturligt goda och näringsrika produkter och har höga krav på miljö och klimat, ansvar och livsmedelssäkerhet. Vi är fast beslutna om att ta ännu mer ansvar och försöka vara det mest naturliga och hållbara globala mejeriföretaget.

Men det betyder inte att mjölkproduktionen ser ut som förr. I stället använder vi ny teknik för att utveckla nya sätt att producera mejeriprodukter. För oss innebär hållbarhet att erbjuda livsmedel med högsta möjliga näringsvärde, för så många människor som möjligt, och genom att göra av med så lite av naturens resurser som möjligt. 

Vår mission

”Vi ska säkra högsta möjliga värde för Arlaböndernas mjölk och samtidigt ge dem möjlighet till tillväxt”

Som kooperativt företag ägt av mjölkbönder, är det vår uppgift att se till att vi kan skapa så mycket värde som möjligt av våra ägares mjölk – och därmed uppnå ett konkurrenskraftigt mjölkpris – både för våra ägare och för andra leverantörer.

För våra ägare är det viktigt att de är övertygade om att deras mjölk kan säljas – inte bara i dag, utan även i framtiden. Utan säkra framtidsutsikter kan de inte utveckla sina gårdar.

För Arla är det viktigt att bönderna utvecklar sina jordbruk eftersom detta säkerställer att vi har den mjölk vi behöver. Mer mjölk skapar ett dynamiskt företag eftersom vi kan utnyttja skalfördelar och växa i samma takt som detaljhandeln expanderar. Vårt mål är att alltid kunna leverera de produkter som efterfrågas av nuvarande och nya kunder och konsumenter.

Vi tror att vi genom tillväxt kan säkra ett sunt och stabilt mjölkpris, något som i sin tur ingjuter framtidstro i våra ägare samtidigt som det skapar förtroende för Arla. Tillväxten uppnår vi genom att driva vår strategi och uppfylla vår vision.