Ekologiskt

Klimatkompensation

Med respekt för naturen

För alla Arlaprodukter strävar vi efter att arbeta med respekt för naturen, miljön och klimatet, hela vägen från kossan till butiken. För Arla Eko har vi valt att göra lite till – klimatkompensera. På så sätt vill vi ta ansvar för produkternas klimatpåverkan, tills vi har bättre alternativ.

Alla Arlas produkter är tillverkade med respekt för miljön och vi har höga ambitioner att ständigt minska vår miljö- och klimatpåverkan. För Arla Eko har vi sedan 2012 valt att klimatkompensera.

När vi började var Arla det första mejeriföretaget i världen som valde att klimatkompensera för sina produkters koldioxidutsläpp. Vi ser klimatkompensation som ett komplement till vårt övriga hållbarhetsarbete – inte en ersättning. Vi är mycket stolta över den klimatkompensation vi hittills har bedrivit.

För Arla Eko klimatkompenserar vi för belastningen från transport, produktion på mejeriet och förpackning. Vi summerar utsläppen av koldioxid, metan och lustgas och beräknar sedan klimatpåverkan, vilket ligger till grund för hur många träd som planteras för att binda in motsvarande mängd koldioxid.

Sedan 2019 kompenserar vi även för skillnaden i koldioxidavtryck mellan den gamla och nya Arla Ko® Yoghurt-förpackningen.

En insats för hela planeten

Vi har valt att klimatkompensera för Arla Eko genom trädplanteringsprojekt i Uganda, Trees for Global Benefits.

Projekten finns i områden i Uganda där det finns behov av att stoppa nedhuggning av värdefull naturskog och där bönderna har goda möjligheter att kombinera trädplantering med sin övriga odling.

Trädplanteringarna i Uganda certifieras av Verified Carbon Standard (VCS), CCBA samt Plan Vivo. Dessa organisationer följer upp och kontrollerar att projekten arbetar i enlighet med uppsatta certifieringsstandarder och att beräkningarna stämmer. Åtgärder som tar upp växthusgaser ur atmosfären är ett bidrag till att minska klimatförändringarna på hela planeten. Att plantera träd i Uganda påverkar därmed även oss i Sverige på ett positivt sätt.