Vad vet du?

Om oss

Vi skapar framtiden inom mejeri för att sprida hälsa och inspiration i världen, helt naturligt. Vi vet att det krävs både en stark vilja och en stor styrka för att omvandla vår vision till verklighet. Vi vet också att vi tillsammans har det som krävs för att lyckas. 

Hos Arla är mjölkbönderna både ägare till föreningen och leverantörer av mjölken. I den kooperativa företagsformen har bönderna inflytande enligt principen: en medlem, en röst. Vi strävar hela tiden efter att alla våra ägare ska ges tillräcklig information för att ha möjlighet att skaffa sig en uppfattning om och påverka viktiga beslut.

  • Antal ägare i Sverige
    2 972 mjölkbönder
  • Antal medarbetare i Sverige:
    3 175 medarbetare
  • Mjölkinvägning i Sverige:
    1 909 miljoner kilo

Siffror från 2016

Arla ägs av bönder

Arla Foods är en global mejerikoncern och ett kooperativ som ägs av mjölkbönder i sju länder: Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Belgien och Luxemburg. Våra produkter säljs under välkända varumärken i mer än 100 länder. Vi har produktionsanläggningar i tolv länder och försäljningskontor i 35. Arla är världens femte största mejeriföretag, baserat på mjölkmängd, och världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Om koncernen Arla

Våra mejerier

Arla har idag 12 mejerier, framförallt i södra och mellersta Sverige. Arla strävar efter att finnas på fler ställen - 2011 tillkom Sundsvalls mejeri och 2012 Östersunds mejeri, som nu är Arlas nordligaste.

Se alla våra mejerier

Nära naturen

Vi jobbar för att sätta allt vi gör i ett sammanhang genom att erbjuda produkter som är tillverkade nära och i samklang med naturen och genom att ta roliga initiativ och skapa spännande recept. Vår målsättning är att vara en källa för inspiration om mat för hela svenska folket.

 

Långsiktiga relationer

Vi är uppfinningsrika, nyskapande och passionerade när det gäller att förvalta potential och omsätta det i resultat. På de orter där vi är verksamma är vi ofta en stor arbetsgivare. För att bidra till samhällets utveckling bygger vi långsiktiga relationer med människor, företag och organisationer. Vi kan inte förändra världen på egen hand, men i det lokala sammanhanget tror vi oss kunna göra skillnad.

På en mjölkbaksida nära dig sedan 1975

Arla Foods Årsredovisningar

Här hittar du alla våra finansiella rapporter och kan ladda ner dem som pdf på flera olika språk.

Se årsredovisningar

Arlas CSR-rapport

Varje år ger vi ut en CSR-rapport som talar om hur vi lever upp till våra ambitioner om ett ansvarsfullt företagande. 

Läs den aktuella rapporten här