Vad gör Arla åt matsvinnet?

Vad gör Arla åt matsvinnet?

Vår passion för mat och miljö gör att det skaver extra mycket att så mycket mat slängs i Sverige i dag. Men vi vet att det är något som går att ändra på och att även de små sakerna gör skillnad.

Arla vill inspirera till matlagning genom våra produkter och populära recept. Vi vill också bidra till en mer hållbar produktion och konsumtion av mat. Vårt miljöarbete sträcker sig genom hela värdekedjan från ko till konsument och vi arbetar med att minska dålig miljöpåverkan i alla led.

Matinspiration

Recepten på Arla.se är alltid provlagade, näringsberäknade och utformade för att hela förpackningar ska gå åt i så stor utsträckning som möjligt. Recepten och veckomatsedlarna kan du enkelt summera till en inköpslista.

Planeringen blir ännu lättare med tips på mat som passar att frysa, för lunchlådan eller snabbare vardagsmatlagning. Blir det ändå mat över hittar du tips och inspiration för restmatlagning på Arla.se.

Matinspiration

På gården

På gården är det viktigt att all mjölk som korna producerar kan levereras till mejeriet. Då är det viktigt med en mycket låg antibiotikaanvändning dvs god djurhälsa som uppnås genom förebyggande djurhälsoarbete. Mjölk från kor som äter antibiotika får aldrig levereras till mejeriet. Dessutom krävs god hygien på gården och att mjölken kyls ner snabbt.

Bonde med kossa

På mejeriet

I första hand försöker Arla undvika att svinn uppkommer när mjölk ska processeras till olika produkter. Produktutveckling är ett bra sätt att undvika svinn. Ett exempel är vassle som förr blev djurfoder. Vassle är en proteinrik biprodukt från osttillverkning som nu förädlas till olika proteinprodukter som sportdrycker och näringsrika produkter för personer med extra stort näringsbehov.

På mejeriet jobbar Arla mycket med att optimera systemen så att vi får ut så mycket produkter som möjligt per kilo invägd mjölk. Det gäller att ständigt se över rutiner, maskier och planering.

Vi mäter produktionsspillet och varje mejeri jobbar med att minimera sitt spill. När Arla inte lyckas undvika svinn på mejeriet används det främst till djurfoder men även till biogas.

"Ofta bra efter" – För minskat matsvinn

En tredjedel av all mat som produceras i Sverige slängs bort. Nu inför vi en ny märkning för att motverka matsvinnet.

"Ofta bra efter" – För minskat matsvinn