Kommentar: Arlas fortsatta klimatarbete

Lästid
1 min
Arlas totala satsningar på klimat- och hållbarhetsområdet kommer inte att minska, utan tvärtom öka. Foto: Arla
Publicerad
22 november 2022
Kontakter:
Presskontakt

I dagarna har flera medier rapporterat att vi slutar klimatkompensera vårt ekologiska sortiment. Anledningen är att vi kraftigt skalar upp vårt klimatarbete och bedömer att pengarna gör större nytta ute på svenska gårdar och i resten av vår verksamhet, både för klimatet och för bönderna som äger Arla.

Vi fortsätter att klimatkompensera året ut så länge sortimentet finns i butik. Därefter kommer vi att fokusera på andra utsläppsminskande aktiviteter som ligger närmare gårdarna i Sverige. Exempelvis har vi infört en ny hållbarhetsersättning för att finansiera och motivera fler åtgärder som bidrar till att minska mjölkgårdarnas klimatutsläpp med 30 procent till 2030. Totalt öronmärks fem miljarder kronor om året till detta initiativ i kooperativets sju europeiska länder.

2019 lanserades Arlas ekoprodukter med Netto noll klimatavtryck, något som uppnås bland annat genom klimatkompensation. Efter en lång process där vi också gjort flera förtydliganden i marknadsföringen pågår nu en rättslig prövning av marknadsföringen av detta sortiment. Arla välkomnar att det utvecklas praxis för kommunikation av miljöpåståenden, men vi delar inte Konsumentombudsmannens bedömning att marknadsföringen var vilseledande.

Klimatkompensation kan aldrig ersätta ett aktivt arbete för att sänka de egna utsläppen. Men det har ett stort värde för att finansiera klimatprojekt runt om i världen. Detta har också lyfts fram i de globala klimatförhandlingarna. Arla har följt all den praxis som finns för klimatkompensation och investerat i certifierade och tredjepartsgranskade projekt. Och den klimatnytta som de klimatkompensationer Arla gjort de senaste tio åren i till exempel Kenya, Uganda och Indonesien motsvarar de klimatutsläpp som vårt ekologiska sortiment har gett upphov till.

Arlas mål att nå netto noll klimatavtryck för den svenska produktionen 2045 gäller även framöver. Vi fortsätter att arbeta mot våra vetenskapligt baserade mål som är i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Under 2023 kommer vi att anpassa målen i enlighet med den nya vägledningen för växthusgaser från jordbruk. Det är ett omfattande arbete som vi kan göra tack vare de ambitiösa klimatberäkningar som Arlabönderna gör på sina gårdar.

Mer om Arlas hållbarhetsarbete

Läs mer om Arlas nya hållbarhetsersättning som premierar klimatarbetet på gårdarna

Läs mer om den klimatkompensation som gjorts för Arla Ko(R) Eko-sortimentet med netto noll klimatavtryck

Läs mer om den rättsliga prövningen av marknadsföringen av dessa produkter

Läs Arlas klimatrapport 2022

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76