Arla kommenterar att Konsumentombudsmannen (KO) tar ”netto noll klimatavtryck” till rättslig prövning

Lästid
1 min
Publicerad
11 november 2021
Kontakter:
Presskontakt

Näringslivet har ett stort ansvar för att Sverige ska nå uppsatta långsiktiga klimatmål och detta främst genom att kraftigt minska utsläppen i den egna värdekedjorna. Som mervärde till ekokonsumenterna klimatkompensera Arla i projekt som bevarar och skapar kolsänkor. Detta är något som i Parisavtalet betonas som viktiga åtgärder parallellt med kraftiga utsläppsminskningar. När företag som Arla gör stora miljö- och klimatåtaganden måste dessa också finansieras. Arla välkomnar att det utvecklas praxis för kommunikation av miljöpåståenden men delar inte KO:s bedömning att marknadsföringen är vilseledande.

2019 lanserades Arlas ekoprodukter med Netto noll klimatavtryck, något som uppnås bland annat genom klimatkompensation. Efter en anmälan till Konsumentverket så ifrågasatte Konsumentverket tydligheten i Arlas kommunikation på förpackningarna och ansåg att Arla inte tydligt nog beskrev vad man hade gjort och vad Netto noll klimatavtryck innebär. Arla har under ärendets gång förtydligat kommunikationen på förpackningarna och på vår hemsida.

Efter en lång process har Konsumentombudsmannen idag meddelat att de kommer att ta frågan om Arlas användning av påståendet ”netto noll klimatavtryck” på Arlas  ekologiska produkter vidare till rättslig prövning.

”Arla anser att näringslivet har ett stort ansvar för att vara med och driva på för att Sverige ska nå uppsatta långsiktiga klimatmål – att utsläppen av växthusgaser inom Sveriges gränser ska nå netto noll senast år 2045.  Detta främst genom att kraftigt minska utsläppen i den egna värdekedjan.” säger Victoria Olsson hållbarhetschef på Arla i Sverige.

Arla har satt mål för att bidra till Parisavtalets 1,5 graders mål som innebär att Arlas egna utsläpp av växthusgaser (Scope 1 och 2) ska minska med 63 procent till 2030 och de indirekta utsläppen (scope 3) som främst sker på gårdsnivå ska minska med 30 procent.

”Som ett mervärde för ekokonsumenterna har Arla valt att klimatkompensera i projekt som fokuserar på att bevara och skapa naturliga kolsänkor. Det är något som också i Parisavtalet betonas som viktiga åtgärder parallellt med kraftiga utsläppsminskningar.” fortsätter Victoria Olsson.

De beräkningsmetoder Arla använt för klimatkompenseringen följer praxis och klimatkrediterna köps in av meriterade program som följer vedertagna metodologier för beräkningar och uppföljning av klimatkompensationsprojekt. Vi kan också konstatera att de experter konsumentverket anlitat inte ifrågasätter Arlas beräkningar av produkternas klimatpåverkan. Arla har lagt stor vikt vid på att göra informationen till konsumenter så tydlig det bara går på förpackningar och hemsidor

När företag som Arla gör stora miljö- och klimatåtaganden måste dessa också finansieras för att vara långsiktigt hållbara. Det är därför viktigt både för konsumenterna som vill göra hållbara val och företagen som vill investera i hållbarhet att kunna kommunicera de satsningar man gör i sin marknadsföring och på produkterna.

”Arla välkomnar att det utvecklas praxis för kommunikation av miljöpåståenden. Netto noll är ett begrepp som används i klimatarbetet av både företag, organisationer som FN och EU samt av länder. Arlas avsikt är ingen annan än att följa lagstiftningen och gällande praxis. ” avslutar Victoria Olsson hållbarhetschef Arla Sverige.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76