Kontakta oss

Reklamera en vara

Arla har produkternas kvalitet i fokus, men någon enstaka gång kan det hända att det blir fel. Här kan du reklamera en vara du inte är nöjd med.

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt, tänk på att:

  • Vi hanterar endast reklamationer på produkter som inte passerat bäst före datum.
  • Spara produkt och förpackning tills det att du varit i kontakt med oss. Uppgifter från aktuell förpackning är ett krav och i vissa fall kommer vi även behöva kvitto som underlag, så tänk på att spara kvittot. 
    Reklamationen kan komma att nekas om uppgifter som bedöms nödvändiga för ärendet saknas.
  • Vi önskar gärna att du även bifogar bilder.
  • Har du eventuellt hittat ett föremål är det viktigt att du sparar föremålet och förpackningen tills du varit i kontakt med oss. Har du kasserat förpackning och föremål har vi ingen möjlighet att hantera ditt ärende vidare.

 

Reklamationsformulär

Kryssa i om du önskar kompensation

Ibland tar det några sekunder att skicka in reklamationen. Tack för ditt tålamod!