Joakim kliar ko
Bonden, korna & gården

Bonden

Att vara bonde är att välja en livsstil nära naturen. Det är också att vara företagare och entreprenör, och att jobba alla dagar – året om – med allt från djurskötsel till administration.

Visst handlar jobbet till största delen om mjölkning och att ta hand om djuren. Men för att bli bonde behöver man dessutom lära sig sköta en gård med allt vad det innebär. Bonden måste kunna djurskötsel, växtodling, miljö, ekonomi, maskinvård, underhåll av byggnader – och mycket, mycket mer. Det gäller helt enkelt att vara en multikompetent problemlösare.

Livet som modern bonde

Förr i tiden var arbetet med mjölkkor mycket tungt. Nästan alla moment som mjölkning, utfodring och utgödsling gjordes för hand. Att vara bonde i dag kräver fortfarande mycket arbete, men den tekniska utvecklingen med maskiner och datorer har förbättrat arbetsmiljön. Det gör också att bonden kan ägna mer tid åt att se till sina djur, för om korna mår bra så blir också mjölken bra.

Guldmedalj från kungen

Bondens arbete på mjölkgården är grunden för mjölkprodukternas kvalitet. Det handlar om att allt ska gå rätt till – från foderproduktion, djuromsorg och miljöarbete till att lagar och förordningar följs. Hela vägen från gården hem till ditt kylskåp. Därför följer alla Arlabönder kvalitetsprogrammet Arlagården®. Dessutom får alla mjölkbönder som har lämnat perfekt mjölk i 23 år en guldmedalj av kungen. Läs mer här.