The Big Bang – den stora smällen

The Big Bang – den stora smällen

Big Bang - eller Stora smällen - är den vanligaste teorin om universums uppkomst. Teorin täcker tidsperioden sedan universum var extremt ungt och fram till idag.

Big Bang – universums början

Universums utveckling startade för cirka 13,8 miljarder år sedan (!), då rymden började expandera - eller sprida sig. Universum var då otroligt tätt och varmt, och hela universum var koncentrerat i en enda punkt. Den snabba expansionen har resulterat i vårt nuvarande kalla och glesa universum. Rum, tid och materia uppkom alla vid Big Bang.

Om vi följer universums utveckling baklänges ser vi att det fanns en tidpunkt vid vilken avståndet mellan alla partiklar i universum var 0. Alltså blev universums täthet oändligt stor vid denna tidpunkt. Detta är en singularitet - en punkt i rymden där de värden som beskriver gravitationsfälts styrkor får oändliga värden, och detta ögonblick brukar oftast identifieras som universums skapelse.

Universum fortsätter att expandera och kylas av. Efter 350 000 år har temperaturen sjunkit till svala 3 000 grader. Då rör sig elektronerna så långsamt att de kan fångas in av atomkärnorna och tillsammans bildar de atomer - den minsta enheten i ett grundämne.