Hälsa i rymden

Hälsa i rymden

Bättre utrustning till sjukhusen, säkrare transplantationer och tidigare upptäckt av stroke. Hälso- och sjukvården kan använda sig av den forskning som görs i rymden. Forskning som görs för rymdändamål kan i många fall direkt använda inom den vanliga vården. Här är bara några exempel på hur rymdforskningen kan hjälpa oss.

Rymdfysiologi är ett forskningsområde som handlar om hur människokroppen fungerar i tyngdlöshet. Ett mål med forskningen är såklart att göra det lättare för astronauter att klara av att stanna i rymden en längre tid , men forskningen görs även för att vi bättre ska kunna förstå synnerligen jordnära problem som drabbar personer som aldrig varit i närheten av en rymdraket. Ofta gäller forskningen problem som drabbar äldre.

Rymdtekniken och rymdforskningen ger upphov till tillämpningar inom alla möjliga – och inte sällan oväntade – delar av hälsosektorn. Vissa används redan eller är på väg ut i primärvården.

Rymdtoaletter ger säkrare transplantationer

Att teknik utvecklad för rymdtoaletter kan ge säkrare transplantationer av benmärg är ett av de bästa exemplen på att det är svårt att förutse var rymdforskningen kommer att hitta en tillämpning. Eftersom en rymdfarkost är ett slutet system är det mycket viktigt att avfallet från toaletter behandlas på ett säkert sätt. Genom att använda teknik utvecklad för rymdtoaletterna går det att ha toaletter nära patienterna utan att riskera infektioner eller andra problem.

Upptäckt av cancerceller

Satellitutrustning har länge använts för att kunna skapa väderprognoser, men också för att kunna studera klimat- och ozonförändringar. Denna teknik kan nu även användas för att upptäcka cancerceller tidigt.

Bättre pacemakers

Pacemakers har utvecklats med hjälp av NASA:s teknologi för tvåvägskommunikation som från början användes för att kommunicera med satelliter. Läkarna kan finjustera pacemakern från utsidan av kroppen och på sätt slipper patienten opereras.