Globala målen

Tävlingsvilkor

Här är de fullständiga tävlingsvillkoren för tävlingen "Globala målen".

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkten 2 nedan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgifts-behandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

 2. Ansvarig för tävlingen är: Arla Foods AB, 105 46 Stockholm (nedan benämnd Arla)

 3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

 4. För att vara med och tävla måste du:
  Skicka en teckning, eller annan målande beskrivning, på något smart som kan hjälpa till att rädda världen utifrån FN:s 17 uppsatta globala mål. Du hittar alla mål på globalamalen.se. Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.

 5. Sökande har rätt att skicka in flera bidrag.

 6. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast den 31 oktober 2017. Vinnaren kommer att utses senast den 1 december 2017.
  Arla återsänder inte bidragen efter avslutad tävling.

 7. Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Arla och Universeum. Juryn utser vinnaren baserat på det bidrag som juryn anser vara mest kreativt och har en bra koppling till FN:s 17 globala mål, och därmed är intressant och underhållande att visa för andra. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

 8. Priset består av: Första pris är en äventyrsövernattning på Universeum i Göteborg för hela klassen. Resa, middag, frukost, övernattning (ta med liggunderlag/sovsäck) ingår. Andra pris är en fri entré för hela klassen under 2018.

  Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person/klass.

  Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren.

  Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten. Övernattningen kommer att ske en måndag till tisdag mellan 15 januari och 30 april 2018 eller efter överenskommelse med Universeum.

 9. Anställda i Arla samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.

 10. Arla tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Arla. Arla tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.

 11. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Arla. Detta innebär bl.a. att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Arla får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Arlas normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

 12. Genom att delta i tävlingen intygar du att du själv har tagit bilden och att andra eventuella rättigheter och dylikt i bilden inte begår intrång i annans rättigheter eller står i strid i annans intresse.

 13. Arla förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Arla bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.