Tävling: Har du koll på allemansrätten?

Tack vare allemanrätten kan vi alla röra oss fritt och ta del av vår svenska natur. Berätta kort varför du vill ut i naturen för chansen att vinna ett äventyrskit från Friluftsfrämjandet.

Grattis Sofia!

Vinnare av ett äventyrskit är Sofia Riste, 12 år från Örebro.

Vinnande motivering

"Hej där! Jag vill ut i naturen eftersom i naturen känner jag mig lugn och fri. Dessutom kan man ju hitta på så mycket naturen. Min favorit aktivitet är att bygga upp en mysig koja. Det man måste tänka på är att inte ta grenar från träden utan grenar man hittar på marken. Vi barn sitter för mycket med våra elektroniska prylar nu för tiden, det levdes till att vi inte får lika mycket motion. Släpp nu surfplattan och hitta på något roligt i naturen."

priset

Äventyrskit från Friluftsfrämjandet

En ryggsäck med termos, kåsa, spork, packpåse och buff.

Allmänna tävlingsvillkor

1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkten 2 nedan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du, respektive din vårdnadshavare, till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

2. Ansvarig för tävlingen är: Arla Foods AB, 105 46 Stockholm (nedan benämnd Arla).

3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

4. Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.

5. För att vara med och tävla måste du:

Gå in på arla.se/arlakadabra/allemansratten och klicka på formuläret (PDF). Skriv och berätta kort om varför du vill ut i naturen och skicka sedan in ditt bidrag.

Det går också skriva på ett vanligt papper men glöm inte att fylla i dina kontaktuppgifter, namn, ålder och adress.

Åldersgräns för deltagande i tävlingen är max 15 år.

Skicka ditt tävlingsbidrag senast den 10 augusti till:
Friluftsfrämjandet
Instrumentvägen 14
126 53 Hägersten
Märk kuvertet med “Allemansrätten tävling”.

Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.

6. Sökande har rätt att inge flera bidrag.

7. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast den 10 augusti 2018. Vinnaren kommer att utses senast den 10 oktober 2018.

Friluftsfrämjandet återsänder inte bidragen efter avslutad tävling.

8. Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Arla, Friluftsfrämjandet och Bror Rudi Creative AB.

Juryn utser vinnaren baserat på det/de bidrag som juryn anser har; 1) Stor förståelse för naturen och djurliv 2) Har en hög relevans till uppgiften 3) Har en hög grad av unikitet och kreativitet.

Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

9. Priset består av ett äventyrskit innehållande ryggsäck med termos, kåsa, spork, packpåse och buff.

Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon eller e-post. Vinnaren kommer också att med förnamn samt ort eller ålder publiceras på arla.se/arlakadabra. Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren.

Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom.

Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

10. Anställda i Arla samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.

11. Arla tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Arla. Arla tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.

12. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Arla. Detta innebär bl.a. att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Arla får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Arlas normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

13. Genom att delta i tävlingen intygar du att du själv har skapat ditt bidrag. Även att andra eventuella rättigheter och dylikt i bidraget inte begår intrång i annans rättigheter eller står i strid i annans intresse.

14. Arla förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Arla bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.