Frukost
Frågor och svar

Om mjölkens ursprung

Arla använder i första hand svensk mjölk vid svenska mejerier. Det är både miljömässigt och ekonomiskt bäst för Arla och Arlabönderna. 

Ibland blir det brist på grädde och då tar vi tillfälligt in mjölk från andra Arlaländer. Vi på Arla arbetar med att tydligare ange mjölkens ursprung även i de produkter där den kommer från ett annat land. Arlas ursprungsmärkning för svenska mejerivaror är en blågul kanna. Alla Arlas produkter märkta med den blågula kannan är gjorda på 100 procent svensk mjölk från svenska Arlagårdar. Här kan du som vill, läsa mer om var vår mjölk och grädde kommer ifrån.

Vad är en ursprungsmärkning?

Ursprungsmärkningen talar om var i världen en råvara kommer ifrån. I Arlas fall talar den om vilket land mjölken kommer ifrån. Arlas ursprungsmärkning hittar du på produkter gjorda på mjölk från svenska Arlagårdar och tillverkade på ett svenskt mejeri. Vår ursprungsmärkning gör det enklare för dig som vill välja svenska mejeriprodukter när du handlar. 

Arlas ursprungsmärkning för svenska mejerivaror är en blågul kanna. Märkningen ska finnas på alla våra svenska mejeriprodukter som mjölk, fil, yoghurt, ost, smör och grädde som säljs på svenska marknaden. Från och med maj 2015 kommer vi löpande att märka alla produkter gjorda på svensk mjölk med vår nya ursprungsmärkning. Vi räknar med att alla Arlaprodukter gjorda på svensk mjölkråvara ska vara märkta med den nya märkningen till mitten av 2016. 

Produkter i Arlaköket och Arlaostar som inte görs på svensk mjölk kommer också att märkas med ursprungsland löpande från och med juni 2015.  

Vilka produkter som är tillverkade i Sverige kan det vara utländsk råvara i?

Vår utgångspunkt är att använda svensk råvara vid svenska mejerier. Det är både miljömässigt och ekonomiskt det bästa för Arla och Arlabönderna. 93 procent av Arlas försålda produktvolymer i Sverige 2014 var tillverkade på svensk mjölkråvara.

Ibland, framförallt under hösten, blir det brist på gräddråvara och då tar vi tillfälligt in mjölkråvara från andra Arlaländer.

Vid behov har vi vid bristsituationer kompletterat med gräddråvara från andra länder i produkter tillverkade i Linköping. Det har då handlat om matlagningsprodukter under varumärket Arla Köket®. 

Vilka produkter är inte tillverkade i Sverige men säljs här?

Bland de produkter som är tillverkade vid Arlamejerier i andra länder finns Apetina®, Castello®, Kelda®, Arla Köket® Kesella, Yoggi Yalla® och God morgon®. Det framgår alltid på förpackningen var produkten är tillverkad. De produkter som är tillverkade vid Arlamejerier i andra länder kommer från Finland, Danmark eller Tyskland.

Hur stor andel av det som tillverkas i Sverige är gjort på svensk råvara?

Under 2014 tillverkades 99 procent av produkterna från svenska mejerier av svensk mjölk. Prognosen för 2015 är att siffran kommer att ligga kvar på minst 99 procent. Utgångspunkten är att det vi tillverkar vid de svenska mejerierna görs på svensk mjölkråvara. Det är både miljömässigt och ekonomiskt det bästa för Arla och Arlabönderna.

Har ni haft utländsk råvara i fler produkter tidigare?

Vid behov har vi vid bristsituationer kompletterat med gräddråvara från andra länder i produkter tillverkade i Linköping. Det har då handlat om matlagningsprodukter under varumärket Arla Köket®. 

Varför tar man in råvara från andra länder?

För att kunna ge våra ägare Arlabönderna så bra betalt som möjligt för mjölken måste vi ha en effektiv produktion vid alla våra mejerier. Att det blir brist på mjölkråvara beror dels på en naturlig variation över året eftersom korna mjölkar olika mycket olika månader, dels på att konsumenterna efterfrågar olika mycket mejeriprodukter vid olika tidpunkter på året. De senaste åren har också efterfrågan på fetare mejeriprodukter ökat generellt, vilket gjort att det framförallt i samband med storhelger blivit brist på svensk gräddråvara. För att undvika brist på produkter måste vi i undantagsfall därför komplettera med råvara från andra Arlaländer.

Varför framgår det inte på produkterna om de innehåller utländsk råvara?

Gällande lagstiftning säger att man inte behöver skriva vare sig tillverkningsland eller råvarans ursprung när det gäller mejeriprodukter. Däremot kan man frivilligt ange råvarans ursprung, vilket vi också gör på många produkter. Produkter i Arlaköket och Arla-ostar som inte görs på svensk mjölk kommer att märkas med ursprungsland löpande med start i juni 2015.

Arlas ursprungsmärkning och Arla Ko® garanterar också svensk råvara, liksom de svenska ostklassikerna och Svenskt Smör®. Även alla Arlas ekologiska produkter tillverkade i Sverige innehåller 100 procent svensk ekologisk råvara.

Vad ska man som konsument göra om man vill vara säker på att det endast är svensk råvara i produkterna?

Då kan du köpa Arlaprodukter som är märkta med Arlas ursprungsmärkning eller den röda Arlakon. De innehåller garanterat 100 procent svensk råvara, liksom Svenskt Smör och de svenska ostklassikerna Grevé®, Herrgård®, Präst® och Svecia. Dessa produkter måste tillverkas på svensk råvara för att få säljas. Även alla Arlas ekologiska produkter tillverkade i Sverige innehåller 100 procent svensk mjölkråvara. 

Vilka länder tar ni råvara från om det blir brist på svensk?

De länder som varit aktuella vid tidigare bristsituationer är Finland, Danmark, Tyskland och Nederländerna.  

Kan det vara en blandning av råvaror från olika länder i produkterna?

Vid brist på svensk råvara är det vanligast att vi kör en hel tillverkningsomgång råvara från ett annat land, men det kan också förekomma blandningar.

Hur sker transporterna?

De sker med lastbil och båt.

Hur kan man se var en produkt är tillverkad?

På de flesta av våra produkter skriver vi ut vilket mejeri det är som har tillverkat produkten. På mjölk och fil blir det "tillverkat av Arla Foods i Sverige" på grund av att det är flera mejerier som tillverkar samma produkt. På alla förpackningar finns också en oval med en siffra för vilken anläggningen den är tillverkad vid samt en landskod, SE, för Sverige. Alla mejerier finns på Livsmedelsverkets hemsida. Denna oval har inget med ursprungsmärkning av råvaran att göra utan finns där för att kunna spåra vilken anläggning den har tillverkats vid. På Arlas centrallager för ost i Götene (SE 1054) bitas och förpackas de flesta av våra hårdostar. Siffran som anges i ovalen på ostförpackningar anger var osten är förpackad, inte tillverkad.

Vad betyder det om en produkt har den röda Arlakossan? 

Produkter märkta med Arla Ko® innehåller alltid 100 procent svensk mjölk. Men den röda Arlakon är ingen ursprungsmärkning, utan ett varumärke precis som Bregott och Svenskt Smör.

Vi räknar med att samtliga Arlaprodukter gjorda på svensk mjölk är märkta med vår nya ursprungsmärkning senast i mitten av 2016. Fram tills dess kan man som konsument utgå från den röda Arlakon. Ursprungsmärkningen kommer att införas på samtliga produkter som är gjorda på 100 procent svensk mjölkråvara, och detta innefattar fler produkter än de under Arla Ko®. Till exempel är Svenskt Smör® och de svenska ostklassikerna alltid tillverkade på svensk råvara, liksom alla ekologiska produkter tillverkade i Sverige.

Varför har ni inte Arla Ko® på alla produkter tillverkade i Sverige för den svenska marknaden?

Arla Ko® är ingen ursprungsmärkning, utan ett varumärke. Arla Ko® finns främst på basprodukter som mjölk, fil, yoghurt och ost och garanterar att produkterna innehåller 100 procent svensk råvara. Inom Arla har vi också många andra varumärken som Bregott®, Yoggi®, Arla Köket®, Kvibille® och Wästgöta Kloster®. Dessa varumärken står för andra saker än Arla Ko®.