Frukost
Frågor & svar

Mjölkens ursprung

Arlas ursprungsmärkning för svenska mejerivaror är en blågul kanna.

Arlas ursprungsmärkning för svenska mejerivaror är en blågul kanna. Alla Arlas produkter märkta med den blågula kannan är gjorda på 100 procent svensk mjölk från svenska Arlagårdar. Här kan du som vill, läsa mer om var vår mjölk kommer ifrån.

Vad är en ursprungsmärkning?

Ursprungsmärkningen talar om var i världen en råvara kommer ifrån. I Arlas fall talar den om vilket land mjölken kommer ifrån. Arlas ursprungsmärkning – den blågula kannan – hittar du på produkter gjorda på mjölk från svenska Arlagårdar och tillverkade på ett svenskt mejeri. Vår ursprungsmärkning gör det enklare för dig som vill välja svenska mejeriprodukter när du handlar.

Arlas ursprungsmärkning och Arla Ko® garanterar också svensk råvara, liksom de svenska ostklassikerna och Svenskt Smör®. Även alla Arlas ekologiska produkter tillverkade i Sverige innehåller 100 procent svensk ekologisk råvara.

Är det svensk råvara i Arlaprodukterna?

Vår utgångspunkt är att använda svensk råvara vid svenska mejerier. Det är både miljömässigt och ekonomiskt det bästa för Arla och Arlabönderna.

Drygt 90 procent av Arlas försålda produktvolymer i Sverige är tillverkade på svensk mjölkråvara.

Bland de produkter som är tillverkade vid Arlamejerier i andra länder finns bland annat Apetina®, Castello® och Kelda®. Det framgår på förpackningen om produkten är tillverkad på ett mejeri i till exempel Danmark, Tyskland eller Storbritannien.

På samma sätt tillverkar Arla exempelvis cottage cheese (KESO® med mera) i Sverige, och säljer i flera andra länder. Att tillverka en produkt för flera olika marknader på ett och samma mejeri kan ibland ha fördelar när det gäller exempelvis kvalitet, miljö och ekonomi.

Vilket land produkten kommer från framgår på förpackningen (och som sagt, produkter med den blågula kannan, varumärket Arla Ko®, Svenskt smör, svenska ostklassiker med flera är alltid från Sverige).

För övrigt följer alla Arlabönder kvalitetsprogrammet Arlagården, oavsett i vilket land de har sin gård.

Hur kan man se var en produkt är tillverkad?

På de flesta av våra produkter skriver vi ut vilket mejeri det är som har tillverkat produkten. På mjölk och fil blir det "tillverkat av Arla Foods i Sverige" på grund av att det är flera mejerier som tillverkar samma produkt. På alla förpackningar finns också en oval med en siffra för vilken anläggningen den är tillverkad vid samt en landskod, SE, för Sverige. Alla mejerier finns på Livsmedelsverkets hemsida. Denna oval har inget med ursprungsmärkning av råvaran att göra utan finns där för att kunna spåra vilken anläggning den har tillverkats vid. På Arlas centrallager för ost i Götene (SE 1054) bitas och förpackas de flesta av våra hårdostar. Siffran som anges i ovalen på ostförpackningar anger var osten är förpackad, inte tillverkad.

Vad betyder det om en produkt har den röda Arlakossan?

Produkter märkta med Arla Ko® innehåller alltid 100 procent svensk mjölk. Men den röda Arla Ko är ingen ursprungsmärkning, utan ett varumärke precis som Bregott® och Svenskt Smör®.

Varför har ni inte Arla Ko® på alla produkter tillverkade i Sverige för den svenska marknaden?

Arla Ko® är ingen ursprungsmärkning, utan ett varumärke. Arla Ko® finns främst på basprodukter som mjölk, fil, yoghurt och ost och garanterar att produkterna innehåller 100 procent svensk råvara. Inom Arla har vi också många andra varumärken som Bregott®, Yoggi®, Arla Köket®, Kvibille® och Wästgöta Kloster®. Dessa varumärken står för andra saker än Arla Ko®.