Nytt program ska öka takten i den gröna omställningen

Lästid
2 min
FarmAhead gör det möjligt för alla delar i kedjan från gård till konsument att bidra till lantbrukets gröna omställning. Foto: Arla
Publicerad
19 juni 2024
Kontakter:
Presskontakt

Bondeägda Arla samlar hållbarhetsarbetet på mjölkgårdarna i det nya programmet FarmAhead, för att accelerera och finansiera den gröna omställningen.

Arla har de senaste åren tagit stora kliv i sitt hållbarhetsarbete. 2019 började Arlabönderna mäta klimatavtrycket på sina gårdar och har nu skapat en av världens största klimatdatabaser för jordbruket. Med den kunskapen i ryggen infördes förra året en hållbarhetsersättning, som innebär ett tillägg på böndernas mjölkpris för att premiera klimat- och miljöarbetet på gårdarna. De åtgärder som har störst potential att minska klimatutsläppen ger flest poäng och därmed en större ersättning.

Med FarmAhead samlar mejerikooperativet nu böndernas hållbarhetsarbete i ett enhetligt program för att driva utvecklingen mot en mer hållbar och klimatsmart livsmedelsproduktion.

– Vi har identifierat vilka åtgärder som gör störst klimatnytta och har datan som visar hur vi kan framtidssäkra mjölkproduktionen. Genom att samla klimat- och miljöarbetets olika delar i FarmAhead vill vi nu öka takten i den gröna omställningen och bidra till hela livsmedelsbranschens hållbara utveckling, säger Cecilia Kocken, vd för Arla Sverige.

Gör skillnad både lokalt och globalt

Den första tiden med hållbarhetsersättningen visar att Arla är på rätt väg. I genomsnitt sänkte gårdarna sina utsläpp av växthusgaser med 3,6 procent jämfört med 2022, från 1,12 till 1,08 kilo koldioxidekvivalenter per kilo mjölk. Kombinationen av lokal förankring och bred internationell verksamhet gör att kooperativet kan påverka positivt både lokalt och globalt.

– Som enskilda bönder kan vi göra skillnad på våra gårdar, tillsammans som kooperativ kan vi göra skillnad för världen. Mjölk är ett fantastiskt livsmedel, men vi kan göra produktionen ännu mer klimat- och miljösmart. Genom FarmAhead kan vi mäta, utveckla och ta betalt för både klimatarbetet och alla positiva ekosystemtjänster som våra gårdar levererar, till exempel biologisk mångfald och jordhälsa, säger Inger-Lise Sjöström, vice ordförande i Arla och mjölkbonde i Östergötland.

FarmAhead™ består av fyra delar

FarmAhead är ett strategiskt och långsiktigt program som samlar Arlagårdarnas initiativ inom hållbarhetsarbetet under fyra centrala delar som tillsammans utgör grunden för en grönare framtid:

  • FarmAhead Beräkning För att det ska vara möjligt att minska utsläppen på gårdarna är det viktigt att veta exakt var utsläppen sker. Sedan 2019 genomför Arlabönderna därför årliga klimatberäkningar. Tillsammans med en rådgivare, och med klimatdatan som grund, kan bönderna identifiera gårdarnas olika förbättringsmöjligheter.
  • FarmAhead Ersättning ersätter och motiverar åtgärder som bidrar till en grön omställning. Den poängbaserade ersättningsmodellen premierar hållbarhetsåtgärder på gårdarna; ju mer varje bonde gör för att minska sin klimatpåverkan och förbättra skyddet av biologisk mångfald, desto mer betalt får bonden för mjölken.
  • FarmAhead Innovation Ute på gårdarna testar Arlabönderna ny teknologi och datadrivna arbetsmetoder, för att göra mjölkproduktionen ännu mer hållbar. På så sätt kan kooperativet även driva på utvecklingen av ny teknik som har potential att minska utsläppen ännu snabbare. Målet är att reducera utsläppen på gårdarna med 30 procent per kilo mjölk till 2030.
  • FarmAhead Kundsamarbete möjliggör för Arlas kunder att ingå ett partnerskap med kooperativet, där de kan investera i hållbarhetsprojekt på gård för att öka takten i den gröna omställningen och främja en hållbarare livsmedelskedja. I Storbritannien och Danmark har flera kundsamarbeten redan inletts, och inom kort kommer det att erbjudas också i Sverige.

Länkar

Hållbarhet – Bönder med ett uppdrag
Arlas klimatmål
Åtgärder som minskar utsläppen mest
Korna – Mjölkens ursprung

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76