Selen

Selen

Därför är selen så viktigt för ditt hjärta

Selen fungerar som en antioxidant och ingår i flera viktiga enzymer som bidrar till skydda kroppens celler och är en viktig del av immunsystemet.

Fisk och mjölkprodukter är de viktigaste källorna.

Selen samverkar med vitamin E och är en viktig del av immunsystemet. Dessutom behövs selen för att sköldkörteln ska fungera normalt.

Selen finns lagrat i musklerna, levern, njurarna, i de röda blodkropparna och i sköldkörteln. Brist på selen kan kopplas till störda funktioner i dessa organ och processer kopplade till åldrandet. Selen är viktigt för att muskler och leder ska fungera normalt, för ämnesomsättningen och för hjärtkärlhälsan.

Dagligt behov av selen

Fisk och mjölkprodukter är de viktigaste källorna till selen. Mjölkprodukter och ost bidrar tillsammans med 15 procent av svenskarnas selenintag. Även skaldjur, ägg och inälvsmat, samt nötter och baljväxter innehåller selen.

Det rekommenderade dagliga behovet av selen varierar med kön och ålder:

  • Barn 10-13 år: 40 mikrogram
  • Kvinnor och flickor över 14 år: 50 mikrogram
  • Män och pojkar över 14 år: 60 mikrogram
  • Gravida och ammande: 60 mikrogram

Selenbrist ovanligt

Selenbrist är ovanligt men allvarlig brist på selen kan till exempel leda till hjärtkärlsjukdom och hjärtmuskelförändringar och påverka immunsystemet. Det finns forskning som tyder på att för lite selen kan öka risken för vissa cancerformer. I den stora genomgång av aktuell forskning som gjordes i samband med revideringen av de nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012) konstateras att kliniska studier av samband mellan selen och risk för cancer i friska populationer i västvärlden saknas.

Selen i högre doser är giftigt och kan bland annat påverka mag- och tarmkanalen. Dagsintaget bör inte överskrida 0,3 milligram vilket är ungefär tio gånger mer än vad normalkonsumenten i Sverige får i sig idag. I Sverige är kosten relativt fattig på selen och i den senaste revideringen av Nordiska näringsrekommendationer höjdes rekommenderat intag eftersom en stor andel av befolkningen bedömdes få i sig för lite av ämnet. Det är mycket sällsynt att normalkonsumenten i Sverige får i sig för mycket selen.

Visste du att ...

  • 2 dl mellanmjölk ger 3,2 mikrogram selen; 6 procent av RDI för kvinnor.
  • 100 gram ost (31 procent) ger 9,6 mikrogram selen; 19 procent av RDI för kvinnor.
  • Selen är ett grundämne som finns i jorden och finns i nästan all mat, men halterna varierar – främst beroende på var maten kommer ifrån. I Sverige är jorden fattig på selen och grönsaker och annat som odlats i Sverige har ofta lägre halt selen än importerade.