Stärkelse

Stärkelse

Stärkelse – den vanligaste kolhydraten

Stärkelse är den vanligaste kolhydraten och hittas i potatis, pasta, ris och bröd. Lär dig mer om stärkelse för att se hur den passar in i din kost.

Kolhydratkällorna är många och en stor grupp ämnen av varierande kvalitet. Socker är en sorts kolhydrat, och kostfiber en annan. Stärkelse är också en kolhydratkälla som bidrar med energi i kosten. Stärkelse hittar du i potatis, pasta, ris och bröd.

Idag diskuterar olika grupper huruvida kolhydrater är hälsosamt eller inte, men riktigt så enkelt är det inte. De flesta skulle exempelvis må bra av att äta mer kostfiberrik mat, men många skulle samtidigt behöva minska på sitt intag av tillsatt socker.

Snabba och långsamma kolhydrater

Ibland pratar man om snabba respektive långsamma kolhydrater med ett lågt eller högt GI-värde, där GI står för glykemiskt index. GI-värdet är ett mått på hur olika livsmedel, i första hand kolhydratinnehållet i maten, påverkar blodsockervärdet i kroppen. Glykemiskt index ska vi dock inte beakta som ett mått på hur nyttigt något är – måttet säger inget om ett livsmedels övriga energi- eller näringsvärde. Det kan dock vara värdefullt för inte minst diabetiker att kunna en del om glykemiskt index för att hitta kolhydratkällor som inte höjer blodsockret för mycket.

Glukosmolekyler

Stärkelse är en sorts kolhydrat som finns i potatis, pasta, ris och bröd. Stärkelse består av en lång rad glukosmolekyler som sitter bundna till varandra och som är lätta för kroppen att bryta ner. Det är därför som vitt bröd har ett högre glykemiskt index än grovt bröd, som innehåller mindre stärkelse och mer kostfiber. I det vita brödet är stärkelsen enklare för mag- tarmkanalen att bryta ner, vilket i sin tur frigör glukosmolekylerna som snabbare kommer ut i blodet.

Att hålla koll på ett livsmedels glykemiska index eller GI-värde, kan dock vara värdefullt för inte minst diabetiker för att hitta kolhydratkällor som inte höjer blodsockret för mycket. Den som vill äta enligt lågt GI kan exempelvis öka sitt intag av grönsaker, baljväxter, nötter och fröer – livsmedel som innehåller mer fibrer, men även protein och fett.