Kan man skörda data?

Kan man skörda data?

Vita balar på gröna fält är en bekant syn för de flesta. Och ensilage, som de heter, innehåller inte bara foder till korna utan också en massa viktiga data. Ensilaget innehåller grödor och växter, och just odling och markanvändning är ett av de områden som ingår i Arlas klimatberäkningsprogram. Det betyder att tusentals Arlabönder samlar, rapporterar och analyserar data som har med markanvändning att göra.

Datainsamling är antagligen inte det man främst tänker att en mjölkbonde sysslar med om dagarna, men faktum är att en Arlabonde år 2022 gör långt mycket mer än att mjölka och ta hand om korna. Sedan några år tillbaka samlar vi in massvis av information till en enorm databas som kommer hjälpa oss att minska klimatavtrycket från gårdarna, och göra oss ännu mer klimatsmarta.

Varför travar vi data?

Optimering av markanvändningen innebär att mark och grödor används mer effektivt. Genom att öka skördarna och välja rätt grödor kan man uppnå en positiv klimateffekt. Det kan till exempel handla om att använda nya grödor med högre näringsutbyte, optimera ensilageproduktionen och betesutnyttjandet. När en mindre andel av kvävet går förlorad och mer tas upp av grödan och blir till foder för kon så förbättras kretsloppet. En Arlabonde som kör sin traktor mitt i vårsådden kan alltså lika gärna kalla sig för ”Crop data architect”, och när andra ser ensilage-balar ser vi ”Crop data hard drives”

Vad menar vi med klimatberäkningar?

Sett till 1 liter mjölks hela livscykel, från kon på gården till att du återvinner förpackningen, står det som sker på gården för den största andelen av klimatpåverkan. För att det ska vara möjligt att minska utsläppen på gårdarna är det viktigt att veta exakt var utsläppen sker. Därför introducerade Arla 2020 ett nytt klimatberäkningsprogram. Tillsammans med en rådgivare, och med klimatdatan som grund, kan bönderna identifiera gårdarnas olika förbättringsmöjligheter. Alla Arlabönder genomför årligen klimatberäkningar för att se var klimatförbättrande åtgärder på gården kan göras, målet är att minska mjölkens klimatavtryck med 30 procent till 2030.

Arlas klimatmål är godkända av Science Based Targets Initiative (SBTi). På gårdsnivå innebär målen minskningar med 30%, medan det för Arlas mejerier och egna transporter innebär en minskning av utsläppen med 63% till 2030.

Mer läsning