Arla vässar klimatplanen – SBTi godkänner 1,5-gradersmålet

Lästid
5 min
Science Based Targets-initiativet (SBTi) har nu godkänt Arlas nya 2030-mål. (Bild: Montage av Arla)
Publicerad
11 januari 2022
Kontakter:
Presskontakt

Med planer på att gå över till fossilfria lastbilar, förnybar el och lågenergilösningar på alla marknader skalar bondeägda mejerikoncernen Arla Foods upp verksamhetens klimatmål från 30 till 63 procent. Science Based Targets-initiativet godkänner det nya målet och bedömer att det överensstämmer med de minskningar som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C i enlighet med Parisavtalet.

Efter att ha genomfört klimatberäkningar på nästan 8 000 Arlagårdar för att påskynda minskade utsläpp av växthusgaser på gårdsnivå, ökar Arla nu sina åtgärder inom produktion och logistik på alla marknader för att ytterligare bekämpa klimatförändringarna.

I och med det nya målet att minska utsläppen från produktion, logistik och energianvändning med 63 procent till 2030, fördubblar Arla sitt tidigare 30-procentiga reduktionsmål för den interna värdekedjan. I Sverige har Arla redan ställt om alla sina egna transporter till fossilfria bränslen och köper förnybar el på mejerierna. Nu följer globala Arla efter, med produktion och distribution i flera andra länder. Planerna inkluderar en övergång till fossilfria bränslen för hela flottan av mjölkbilar och distributionslastbilar och en övergång till förnybar el och lågenergilösningar för företagets produktionsanläggningar och kontor.

Science Based Targets-initiativet (SBTi) har nu godkänt Arlas nya 2030-mål och bedömer att planerna överensstämmer med de minskningar som krävs i scope 1 och 2 för att hålla uppvärmningen till högst 1,5 °C, det mest ambitiösa målet i Parisavtalet. Arla är därmed ett av de första bondeägda mejerikooperativen i världen som har fått ett 1,5 °C-mål godkänt av SBTi.

”Vi är mycket glada över att SBTi har ansett att vårt mål är i linje med vad den senaste klimatforskningen anser vara nödvändiga för att klara målen i Parisavtalet. Mejeriprodukter är mycket uppskattade över hela världen och efterfrågan fortsätter att öka, inte minst på grund av dess höga innehåll av protein och kalcium, dess mångsidighet och prisvärdhet. Tillsammans med våra ägare är vi fast beslutna om att gå i täten för att minska mängden utsläpp av växthusgaser kopplade till mejeribranschen, så att mejeriprodukter kan fortsätta vara en viktig del av vår kost”, säger Peder Tuborgh, koncernchef, Arla Foods.

Målen för utsläppen på gårdsnivå ska räknas om 2022

Medan SBTi har klassificerat Arlas nya 63-procentsmål för scope 1 och 2 som överensstämmande med en 1,5 °C-satsning, fortsätter det befintliga 30-procentsmålet för scope 3, som omfattar bland annat Arlagårdarna, att uppfylla SBTi:s kriterier för ambitiösa mål för värdekedjan och är i linje med nuvarande bästa praxis.

SBTi förväntas lansera en ny branschvägledning under 2022 för skog, mark och jordbruk med mer detaljerade krav för att sätta vetenskapligt baserade mål än vad som tidigare varit tillgängligt för företag i markintensiva sektorer.

”Vår ambition är att, när det är möjligt, ligga i linje med en 1,5°C-satsning i alla delar av vår värdekedja. Vi kommer därför att granska SBTi:s nya branschvägledning när den släpps för att se om det krävs några förändringar av våra nuvarande planer”, säger Victoria Olsson, hållbarhetschef, Arla Sverige.

Betydande investeringar i hållbarhetsåtgärder

Arla kommer att investera stort i hållbarhetsåtgärder i hela värdekedjan som en del av sin nya femårsstrategi Future26. Som tidigare kommunicerats är Arla redo att öka sina totala investeringar med 40 procent till minst 4 miljarder euro, och hållbarhet är ett centralt investeringsområde.

Utöver investeringar i företaget och dess mejerier kommer Arlas ägare att behöva göra betydande investeringar individuellt för att minska klimatavtrycket på gårdsnivå.

”Våra ägare är mycket engagerade i klimatarbetet, men man ska vara medveten om att de investeringar och förändringar som krävs av dem är stora. Därför arbetar Arla intensivt med hur ägarnas hållbarhetsarbete kan bidra till ett ökat värde på mejeriprodukterna. Vi arbetar även intensivt med att dela data och kunskap med regeringen för att visa var deras finansiering av jordbrukssektorn kan ha störst effekt. Omställningen måste vara både ekonomiskt och ekologiskt hållbar för mjölkbönderna och hela kooperativet”, säger Victoria Olsson.

Arlabönderna är redan bland de mest klimateffektiva mjölkbönderna i världen. Genom Arlas klimatberäkningar på gårdsnivå får ägarna tillgång till individuellt anpassade åtgärdsförslag och rådgivning. Det i kombination med pågående forskning på pilotgårdar bidrar till ökad kunskap om var och hur Arlabönder kan reducera sina klimatutsläpp för att nå 2030-målet.

 

FAKTARUTOR

Fossilfri flotta, grön el och lågenergilösningar

Arlas väg mot en 63-procentig minskning av växthusgasutsläpp i produktionskedjan inkluderar följande nyckelåtgärder:

Logistik:
 1. Konvertera Arlas egen flotta av mjölkbilar och distributionslastbilar till fossilfria lösningar genom biodiesel, biogas och elfordon.
 2. Minska körsträckan genom optimerade rutter.
 3. Uppmuntra logistikleverantörer till att minska sina utsläpp.
Produktion:
 1. Gå över till 100 procent förnybar el i Europa genom inköpsavtal för grön el och investeringar i vind- och solenergiprojekt kompletterat med köpta ursprungsgarantier för el producerad på Arlagårdar.
 2. Minska energianvändningen genom investeringar i lågenergilösningar, t.ex. värmepumpar och värmeåtervinningslösningar på Arlas mejerier.

Arlas fullständiga klimatmål med basår 2015:

 • 63 procent absolut CO2e-minskning i scope 1 och 2. (2020: 24 procent)
 • 30 procent CO2e-minskning per ton standardiserat intag av mjölkråvara och vassle. (2020: 7 procent)
 • 100 procent återvinningsbara förpackningar för Arlas egna varumärken år 2025. (2020: Cirka 85 procent)
 • 0 procent nytillverkad fossilbaserad plast i förpackningar för Arlas egna varumärken år 2030. (2020: Cirka 85 procent)
 • 50 procents minskning av matsvinn till 2030. (2020: 24 procent)
 • Netto noll klimatavtryck över alla scope globalt till 2050 och i Sverige till 2045.

Vetenskapsbaserade mål:

 • Ett vetenskapsbaserat mål för minskning av växthusgaser i linje med 1,5 °C överensstämmer med minskningar som krävs för att hålla uppvärmningen till 1,5 °C, det mest ambitiösa målet i Parisavtalet. Det återspeglar vad den senaste klimatvetenskapen anser behövs för att förhindra de skadligaste effekterna av klimatförändringarna.
 • Arlas ursprungliga åtagande som godkändes av SBTi i september 2019 var i linje med 2,0 °C. Målet var en minskning med 30 procent från 2015 till 2030 i absoluta tal för utsläpp från scope 1 och 2 och uttryckt som utsläpp per ton mjölk- och vassleintag för scope 3.
 • Arla ökar nu sina ambitioner till att uppfylla 1,5 °C-åtagandet, genom att höja scope 1 och 2-målet till 63 procent. Denna plan har validerats mot SBTi:s kriterier V4.2 och godkänts av SBTi i december 2021.
 • Målet på 30 procent för scope 3 kvarstår eftersom detta mål uppfyller SBTi:s kriterier för ambitiösa värdekedjemål, vilket innebär att de är i linje med nuvarande bästa praxis.
 • SBTi är ett partnerskap mellan CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF).

Arlas tre scope för utsläpp baserat på GHG-protokollets definition:

 • Scope 1 -utsläppen är direkta utsläpp från aktiviteter under vår kontroll. De omfattar transporter med Arlas fordon och utsläpp från Arlas produktionsanläggningar.
 • Scope 2 -utsläpp är indirekta utsläpp från energi som Arla köper, exempelvis el, ånga, värme eller kyla.
 • Scope 3 -utsläpp kommer från de indirekta utsläppen från inköpta varor och tjänster (t.ex. mjölkråvara från våra ägare och förpackningsmaterial), utvinning och produktion av bränslen, externa transporter och behandling av matsvinn från våra anläggningar.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76