BLI EN VATTENHJÄLTE!

För att vattnet vi spolar ner i avloppen ska kunna släppas tillbaka till naturen, så renas det i ett avloppsreningsverk. Bli en vattenhjälte, så hjälper du till att göra vattnet rent igen! Klicka på bilderna här nedanför och läs om vad du kan göra.