Spelregler

När du spelar swipar du uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster på spelplanen. Då förflyttar sig alla brickor åt det håll du swipat, och de brickor som står intill varandra med samma siffra slås ihop. De bildar då en bricka med den nya siffran. Två stycken tvåor bredvid varandra som slås ihop bildar siffran fyra, och så vidare. 

När spelplanen är helt fylld med siffror kan du inte längre swipa och det är game over!