Mjölk

Så tillverkas laktosfri mjölkdyck

Den laktosfria mjölkdrycken tillverkas av svensk mjölk vid Arlas mejerier i Linköping och Jönköping.

  1. Mjölken passerar först genom filter som tar bort cirka hälften av laktosen. Den laktos som finns kvar försvinner i nästa steg. Då tillsätts enzymet laktas som bryter ned laktosen i mjölken till glukos och galaktos. Laktas är samma ämne som kroppen själv använder för att bryta ner laktos i tarmen till glukos och galaktos som sedan kan tas upp i kroppen.
  2. Sedan värmebehandlas mjölken för att avdöda eventuella bakterier och därmed skapa en säker produkt. Arla erbjuder både låg- och högpastöriserad laktosfri mjölkdryck. Skillnaden är att den lågpastöriserade, ”färska” mjölkdrycken, har genomgått en skonsammare värmebehandling vid lägre temperatur och har samma hållbarhet som vanlig mjölk, 7-9 dagar i kylskåp. Den högpastöriserade har behandlats vid högre temperatur och har därmed en längre hållbarhet, 28 dagar i kylskåp.