Sommarmjölk® Från välmående kor på sommarbete

I år går många av våra kor ute extra länge. Det innebär lite merarbete för oss bönder, men också mer betalt för mjölken.

På sommaren går alla kor i Sverige ute på bete. Reglerna säger att korna ska vara ute minst sex timmar per dygn. Hur många månader som korna betar ute skiljer sig mellan norra och södra Sverige, men det brukar åtminstone bli tre månader för de flesta.

I år inför vi ett system som premierar de Arlabönder som förbinder sig att låta korna vara ute minst 25 procent extra utöver de betesregler som finns idag. +2–4 veckor beroende på var gården ligger i landet alternativt +1,5 timmar per dag.

Mer pengar till bönderna

De bönder som förbinder sig till detta system får en extra ersättning på 7,2 öre/kg mjölk under perioden maj till augusti. Målet med Sommarmjölk®-systemet är att Arla, genom att kunna ge bättre betalt, kan premiera de Arlabönder som väljer att ha korna ute längre. Detta kommer bland annat att synas på förpackningarna genom stämpeln ”Mer pengar till bönderna”.

Bonden Kajsa
Djuromsorg

Vår ko-filosofi

Att sköta djuren med omsorg är en självklarhet för oss bönder. När korna mår bra, så blir mjölken bra. Det är vår filosofi.

Läs om djuromsorg