Snart lanserar vi

Sommarmjölk®

Snart lanserar vi Sommarmjölk®. Håll utkik här för mer information!

På sommaren går alla kor i Sverige ute på bete. Reglerna säger att korna ska vara ute minst sex timmar per dygn. Hur många månader som korna betar ute skiljer sig mellan norra och södra Sverige, men det brukar åtminstone bli tre månader för de flesta.

I år inför vi ett system som premierar de Arlabönder som förbinder sig att låta korna vara ute minst 25 procent extra utöver de betesregler som finns idag. (+2–4 veckor beroende på var gården ligger i landet alternativt +1,5 timmar per dag).

De bönder som förbinder sig till detta system får en extra ersättning på 7,2 öre/kg mjölk under perioden maj till augusti. Målet med systemet med Sommarmjölk® är att Arla, genom att kunna ge bättre betalt, kan premiera de Arlabönder som väljer att ha korna ute längre. Detta kommer bland annat att synas på förpackningarna genom stämplen ”Mera pengar till bönderna”.