Sommarmjölk® Smaka på sommaren

Mer tid i hagen – sommarsmak i magen

Sommaren 2018 gick många av våra kor ute extra länge. Det innebar lite merarbete för oss bönder, men också mer betalt för mjölken.

På sommaren går alla kor i Sverige ute på bete. Reglerna säger att korna ska vara ute minst sex timmar per dygn. Hur många månader som korna betar ute skiljer sig mellan norra och södra Sverige, men det brukar åtminstone bli tre månader för de flesta.

2018 införde vi ett system som premierade de Arlabönder som lät korna vara ute minst 25 procent extra utöver de betesregler som finns idag. +2–4 veckor beroende på var gården ligger i landet alternativt +1,5 timmar per dag.

Mer pengar till bönderna

De bönder som förband sig till detta system fick en extra ersättning på 7,2 öre/kg mjölk under perioden maj till augusti. Målet med Sommarmjölk®-systemet var att Arla, genom att kunna ge bättre betalt, kunde premiera de Arlabönder som valde att ha korna ute längre. Detta syntes bland annat på förpackningarna genom stämpeln ”Mer pengar till bönderna”.

Bonden Kajsa
Djuromsorg

Vår ko-filosofi

Att sköta djuren med omsorg är en självklarhet för oss bönder. När korna mår bra, så blir mjölken bra. Det är vår filosofi.

Läs om djuromsorg