Markant höjning av mjölkpriset till Arlabönderna

Lästid
2 min
Det nya året inleds med en höjning av mjölkpriset till Arlabönderna. Foto: Arla/Fredrik Gustavsson
Publicerad
29 december 2023
Kontakter:
Presskontakt

För andra månaden i rad höjs priset som bönderna får betalt för sin mjölk i Arla. Från årsskiftet höjs kilopriset för både konventionell och ekologisk mjölk med cirka 35 öre.

I januari 2024 får bönderna i Arla bättre betalt för sin mjölk. Den konventionella mjölken går upp med 35,2 öre och ekomjölken med 35,0 öre. Efter höjningen blir det så kallade a contopriset för konventionell mjölk 483,5 öre per kilo och 550,5 öre per kilo för ekologisk.

Svenska mjölkbönder har gjort stora investeringar i djuromsorg och hållbarhet de senaste åren. Och behovet av miljö- och klimatanpassning kommer knappast att minska framöver. Arlas Sverige-vd Cecilia Kocken är stolt över att leda omställningen. Men bönderna behöver få betalt för sitt arbete, menar hon.

– Sommarens extremväder med torka och blöta om vartannat, tillsammans med rekordsnabba räntehöjningar och ett allmänt högt kostnadsläge har satt djupa ekonomiska spår ute på landets mjölkgårdar. Därför är det viktigt och bra att vi kan höja mjölkpriset till våra ägare i januari, säger Cecilia Kocken och fortsätter:

– Miljö- och klimatarbete kostar pengar och konsumenternas val i butikshyllan har stor betydelse. Det bästa sättet att stötta Sveriges lantbrukare och samtidigt bidra i omställningen mot en mer hållbar livsmedelsproduktion är att välja produkter från bondeägda kooperativ som Arla.

Detta påverkar mjölkprisets utveckling

  • De globala mjölkvolymerna minskar i flera stora produktionsområden.
  • Dagligvaruhandeln fortsätter att återhämta sig efter vändningen under tredje kvartalet.
  • De globala industrimarknaderna är på väg uppåt. De är dock något försvagade efter att efterfrågan inför jul och nyår har tillgodosetts.

Marknadsöversikt

Invägd mjölkråvara: De globala mjölkvolymerna minskar i flera stora produktionsområden. Inom EU och Storbritannien minskade mjölkproduktionen med 0,9 procent i september, jämfört med samma månad förra året. I USA gick volymerna ner med 0,5 procent i oktober, och i Argentina landade siffrorna på minus 4,3 procent under samma månad. Nya Zeeland och Australien ökade dock mjölkinvägningen i oktober, med 0,9 respektive 2 procent.

Ost: Priserna på Gouda började öka för mer än tre månader sedan och har gått upp över 20 procent sedan september, men på senare tid har utvecklingen vänt neråt.

Mjölkpulver: Priserna på skum- och helmjölkspulver har varit oförändrade de senaste veckorna, med marginella svängningar som främst orsakats av valutafluktuationer. Sammantaget har utbud och efterfrågan varit på ungefär samma nivå och därmed i balans.

Smör: Marknaden för smör har korrigerats en hel del, vilket drivs på av fallande priser på grädde.

Fakta om Arlas mjölkpris

Arlas 8 500 mjölkbönder, varav 2 100 i Sverige, är både ägare av företaget och leverantörer av mjölken. Tillsammans har Arlabönderna beslutat att priset som de får betalt för mjölken ska vara gemensamt i kooperativets sju nordeuropeiska länder. På så vis är det möjligt att dela lika på både intäkter och kostnader. Priset baseras främst på protein- och fettinnehåll, samt den enskilda gårdens hållbarhetsarbete.

A contopriset ligger närmast det löpande priset som Arlabönderna får betalt under året. Det kommuniceras varje månad. Här finns en graf för att följa mjölkprisets utveckling över tid. Priset som konsumenter betalar för mjölk och andra mejeriprodukter bestäms av butikerna.

För att uppmuntra och finansiera åtgärder som bidrar till att minska klimatutsläppen på gårdarna betalas sedan augusti 2023 en hållbarhetsersättning ut till den enskilda bonden tillsammans med det månatliga a contopriset. Målet är att minska gårdarnas klimatutsläpp med 30 procent till 2030. Läs mer om hållbarhetsersättningen: https://www.arla.se/hallbarhet/ersattning/

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76