Arla ett av de tio mest hållbara varumärkena i Sverige

Lästid
1 min
Arla ett av de tio mest hållbara varumärkena i Sverige
Publicerad
15 april 2019

I Sustainable Brand Index för 2018 så klättrade Arla upp till 9:e plats av de 300 företag som mättes. Arla var ett av de företag som gjorde den starkaste förbättringen då vi avancerade från 18:e plats året tidigare.

Sustainable Brand Index är Europas största varumärkesstudie om hållbarhet och har genomförts varje år sedan 2011. Studien syftar till att belysa hållbarhet samt sprida och öka kunskapen om det. 2019 har totalt cirka 50 000 respondenter intervjuats i Norden och Nederländerna varav 18 600 i Sverige.

”Vi har breddat vår hållbarhetskommunikation och varit tydligare med allt det positiva som mjölkgårdarna samt det bondeägda mejeriet bidrar med” säger Ann Freudenthal ansvarig för hållbarhetskommunikationen på Arla.

”När jag pratar med våra ägare, mjölkbönder, om hållbarhet så säger de med stolthet att hållbarhethar de alltid arbetat med. Som bönder är de beroende av naturen och att kretsloppet fungerar. Jag är både stolt och glad att vi nu ligger på 9:e plats. Det är ett kvitto på att kommunikationen mot konsumenterna fungerar, säger Cecilia Kocken varumärkesdirektör.

Arlas hållbarhetsarbete fortsätter med oförminskad styrka. För en månad sedan satte Arla Sverige målet att leda utvecklingen mot mjölk med netto noll klimatavtryck och lanserade kampanjen ”Framtidens mejeri”.

”Vi vill minska klimatavtrycket samtidigt som vi fortsätter att bidra till öppna landskap och den biologiska mångfalden. På gårdsnivå innebär det att bränslen ska gå från fossila till förnybara. Vi ska minska våra fotavtryck och öka gårdarnas positiva bidrag, det vill säga våra handavtryck. Det kan vara allt från att producera biogas till att främja kolinlagring och pollineringen genom att odla blommor på gårdarnas mark” säger Patrik Hansson.