Arla ny medlem i EAT – globalt initiativ för hållbara och hälsosamma livsmedel

Lästid
2 min
Publicerad
07 mars 2016
Kontakter:
Presskontakt

Bondeägda Arla har inlett ett samarbete med Gunhild A. Stordalens ideella initiativ EAT. Syftet med EAT är att samla ledande forskare, organisationer, politiker och företag för att göra det möjligt att föda världens snabbt växande befolkning på ett hälsosamt och hållbart sätt. Arla kommer att dela med sig av kunskap och praktisk erfarenhet till EAT och delta i gemensamma projekt för att utveckla framtidens lösningar för hållbara och hälsosamma livsmedel.

År 2050 kommer det att finnas över nio miljarder människor. Detta kommer skapa ett enormt tryck på jordens resurser och utmana hur vi använder livsmedel för att främja hälsan hos världens befolkning. 2013 grundade Gunhild A. Stordalen EAT just för att möta dessa utmaningar.

- Arla är en av världens ledande tillverkare av mejeriprodukter. Med sin erfarenhet och kunskap kan de bidra till att säkerställa livsmedelsförsörjningen för så många som möjligt och samtidigt minimera förbrukningen av världens resurser. Vi måste föda jordens växande befolkning samtidigt som vi främjar hälsa genom hållbart framställda livsmedelsprodukter. Det här är bara möjligt om de främsta livsmedelsproducenterna deltar och därför är jag mycket glad över att Arla nu är en del av EAT, säger Gunhild A. Stordalen, grundare och chef för EAT.

Samarbetet med EAT bygger på Arlas insatser inom hälsa och hållbarhet
Arlas mål är att till 2020 minska klimatpåverkan med 30% per kilo mjölk som lämnar Arlaböndernas gårdar (jämfört med 1990). Redan nu används endast hållbar soja i kofoder. 2015 lanserade Arla en ny mjölkförpackning gjord av förnybara råvaror, bla. skogsfiber och förnybar plast, med 20% lägre utsläpp av växthusgaser än traditionella förpackningar. Den nya förpackningen kommer att minska utsläppen av koldioxid med 336 ton per år. Totalt ska Arla minska utsläppen av växthusgaser med 25% till 2020 (jämfört med 2005). Fram till idag har Arla minskat sin klimatpåverkan med 16%, trots en betydande ökning av produktionen.

Arla arbetar aktivt för att främja svenskarnas hälsa
I Sverige pågår sedan många år en debatt om vikten av att äta mer hälsosamt och hållbart. Arla har nyligen lanserat en hälsostrategi med målet att främja sunda kostvanor bland konsumenter. Bland annat arbetar Arla kontinuerligt med att minska salt och socker i sina produkter. Våren 2015 lanserade Arla Vardagspuls, en satsning inom hälsa, motion och träning. Som en del av hälsostrategin samarbetar Arla med stora motionsevenemang som t ex Göteborgsvarvet, Tjejmilen, Vasaloppet och Cykelvasan. Arla har dessutom inlett ett nära samarbete med fyra hälsocoacher som alla är legitimerade dietister.

- Som en av världens ledande livsmedelsproducenter vill vi ta ansvar och bidra till hållbara lösningar på globala hälsorelaterade problem. Samarbetet med EAT är därför en naturlig förlängning av vårt långsiktiga arbete med hälsa och hållbarhet. Vi kommer att bidra med vår praktiska erfarenhet till EAT, och EAT kommer att ge oss värdefulla insikter och kunskap utifrån sitt globala perspektiv, säger Hanne Søndergaard, marknadsföringschef på Arla Foods och ansvarig för samarbetet med EAT.

För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Emilson, presschef Arla Sverige
Tel: 070-8844290
E-post: daniel.emilson@arlafoods.com

Mer information om EAT finns på www.eatforum.org.

Mer information om Arlas arbete med hälsa och hållbarhet finns på http://www.arla.se/halsa/ och på http://www.arla.se/om-arla/miljo-socialt-ansvar/.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76