Truckförare i Kvibille kör ost
Våra mejerier

Kvibille mejeri

2016 fyllde Kvibille Mejeri 100 år. Så länge har Kvibilleost ystats och lagrats i mejeriet. All mjölk som ystas till cheddar- och ädelosten kommer idag från Halland.

Det var Mejeristen Håkan Jönsson som på 1920-talet etablerade Kvibille som ostleverantör, men det var hans son Alfred Wendler som redan två år senare tog över driften vid Kvibille mejeri och skapade den berömda Kvibille® cheddarn.
För att få rätt sorts väv runt cheddarosten använde Wendler i ett experiment sina egna skjortärmar. Det fick Kvibilleborna att kalla osten för Alfreds skjort-ost.

I Kvibille mejeri görs många arbetsmoment fortfarande för hand. Bland annat synas varje ost extra noga – cirka 1,3 miljoner ostar per år – för att säkra högsta kvalitet. Beviset är ett flertal internationella priser genom åren.

Fakta

  • Mjölkinvägning: cirka 36 miljoner kilo per år
  • Byggår: 1916
  • Antal medarbetare: omkring 100 personer
  • Producentmärkning: SE 1044 EG

Här tillverkas 

  • Kvibille® Cheddar
  • Kvibille® Ädelost

Kontaktuppgifter

Göteborgsvägen 514
305 78 Kvibille

Telefon: 035-16 16 00