Våra mejerier

Arla har idag 12 mejerier, framförallt i södra och mellersta Sverige. Arla strävar efter att finnas på fler ställen – 2011 tillkom Sundsvalls mejeri och 2012 Östersunds mejeri, som nu är Arlas nordligaste.

Mjölkens behandling på mejeriet sker i datorstyrda, slutna system i olika processlinjer, beroende på vilken produkt det ska bli. Eftersom mjölk är ett så känsligt livsmedel ska den så lite som möjligt komma i kontakt med luften eller med de människor som arbetar imejeriet.