Truckförare i Kvibille kör ost

Våra mejerier

Arlas mejerier i Sverige

Arla har idag 11 mejerier, framförallt i södra och mellersta Sverige. 

Mjölkens behandling på mejeriet sker i datorstyrda, slutna system i olika processlinjer, beroende på vilken produkt det ska bli. Eftersom mjölk är ett så känsligt livsmedel ska den så lite som möjligt komma i kontakt med luften eller med de människor som arbetar i mejeriet.