Truckförare i Kvibille kör ost
Våra mejerier

Kvibille mejeri

2016 fyllde Kvibille Mejeri 100 år. Så länge har Kvibilleost ystats och lagrats i mejeriet. All mjölk som ystas till cheddar- och ädelosten kommer idag från Halland.

Det var Mejeristen Håkan Jönsson som på 1920-talet etablerade Kvibille som ostleverantör, men det var hans son Alfred Wendler som redan två år senare tog över driften vid Kvibille mejeri och skapade den berömda Kvibille® cheddarn.
För att få rätt sorts väv runt cheddarosten använde Wendler i ett experiment sina egna skjortärmar. Det fick Kvibilleborna att kalla osten för Alfreds skjort-ost.

I Kvibille mejeri görs många arbetsmoment fortfarande för hand. Bland annat synas varje ost extra noga – cirka 1,3 miljoner ostar per år – för att säkra högsta kvalitet. Beviset är ett flertal internationella priser genom åren.

Fakta

 • Mjölkinvägning: cirka 36 miljoner kilo per år
 • Byggår: 1916
 • Antal medarbetare: omkring 80 personer
 • Producentmärkning: SE 1044 EG

Här tillverkas 

 • Kvibille® Cheddar lagrad 6-8 månader
 • Kvibille® Cheddar extralagrad minst 1 år
 • Kvibille® Cheddar XL lagrad minst 18 månader
 • Kvibille® Cheddar smaksatt med antingen Calvados, Whisky eller Champagne
 • Kvibille® Ädelost (klassisk, gräddädel och ädel special)
 • Kvibille® Ädelost smaksatt med antingen Calvados, Whisky eller glögg
 • Wästgöta Kloster® Cheddar

Kontaktuppgifter

Göteborgsvägen 514
305 78 Kvibille

Telefon: 035-16 16 00